Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Posteriyor kraniyal fossa’nın içindeki sigma şeklindeki oluktur. (bkz: sulkus) (bkz: sinus) (bkz: sigm-oidei).

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Anatomi

Sulcus sinus sigmoidei, Os occipitale‘nin lateral kısmının içe dönük tarafında uzanır, daha sonra Processus jugularis’i çevreler. Şakak kemiğinin (Os temporale) Pars mastoidea (memesi kısım)’a doğru gider. Son olarak Os parietale‘nın Angulus posterior inferior’a döner.

Radyoloji

Sigmoid sinüs çift bir yapıdır ve dural venöz sinüslerden biridir. Transvers sinüsün devamıdır (benzer şekilde boyutları değişkendir) ve tentorium serebelli sona erdiğinde sigmoid sinüs haline gelir. Burada sinüs superior petrozal sinüsü alır.

Mastoid hava hücrelerinin posteromedialinde “S” şeklindeki bir oluk içinde inferiora doğru ilerleyerek juguler foramene ulaşır ve burada foramenin arka yarısında (pars vaskülaris) juguler bulbusta sonlanır. Mastoid ve kondiler emisser venler aracılığıyla perikraniyal venlerle bağlantıları vardır.

Facebook Yorumları