Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Sublimate kelimesi Latince sublimare fiilinden gelmektedir, bu fiil “yukarı kaldırmak” veya “yükseltmek” anlamına gelir ve aynı zamanda; yüceltmek bir zamanlar “saygınlık veya onurlu bir yere yükseltmek” veya “daha yüksek bir karakter vermek” anlamına geliyordu, ancak bu anlamlar artık kullanılmamaktadır.

Süblimasyonda, bir madde sıvı hale gelmeden doğrudan katı halden gaz haline geçer.

Süblimleşme, bir maddenin sıvı hale gelmeden doğrudan katı halden gaz haline geçtiği fiziksel bir süreçtir. Normalde bir madde sıcaklık arttıkça önce sıvı sonra gaz haline geçer. Tersi sürece yeniden süblimleşme veya desüblimleşme denir.

Süblimleşmenin tipik bir örneği kışın ve ilkbaharda genellikle süblimleşme yoluyla kaybolan kardır. Diğer örnekler arasında donmuş karbondioksit olan kuru buzun yanı sıra karbon, bor, iyot ve kafur yer alır.

Süblimleşme sırasında hiçbir kimyasal reaksiyon gerçekleşmediği unutulmamalıdır.

Uygulama alanları

Bir süblimasyon aparatı kullanarak kimyadaki maddelerin ayrıştırılması ve saflaştırılması için.
Gıda maddelerinin ve ilaçların dondurularak kurutulması.

Facebook Yorumları