“Streptokokal anjina” teriminin kökeni, “boğmak ” anlamına gelen Latince “angere” sözcüğünden ve Yunanca “bükülmüş” anlamına gelen “streptos” ve “meyve meyvesi” anlamına gelen “kokkos” sözcüklerinden türetilen “streptokok” teriminden gelir. ” Bu durum, A grubu beta-hemolitik streptokokların neden olduğu boğaz enfeksiyonunu ifade eder. Tarihsel olarak, özellikle çocukları etkileyen yaygın bir bulaşıcı hastalık olup, antibiyotiklerin ve ileri tıbbi tekniklerin gelişmesiyle tanı ve tedavide önemli ilerlemeler kaydedilmiştir.

Klinik bulgular

Streptokokal anjina, genellikle ateşin eşlik ettiği, bademcikler ve boğazda ağrılı bir iltihaplanma olarak kendini gösterir. Benzersiz bir şekilde, bu durum tipik olarak öksürüğü içermiyor; bu da onu soğuk algınlığı veya bronşit gibi diğer benzer hastalıklardan ayırıyor.

Semptomlar ve Klinik Sunum
Streptokokal anjina tipik olarak aniden başlar ve boğaz ağrısı, yutma sırasında ağrı ve boğazda ve bademciklerde iltihaplanma ile karakterizedir. Özellikle, onu diğer solunum yolu enfeksiyonlarından ayıran bir öksürük yoktur. Bademcikler kızarır, şişer ve kaplanır ve bu semptomlara sıklıkla ateş eşlik eder. Olası ek semptomlar arasında baş ağrısı, kas ağrısı, karın ağrısı, üşüme, mide bulantısı, kusma ve hatta kızıl benzeri döküntüler yer alır. Özellikle çocuklarda atipik semptomlar da görülebilir.

Nedenleri ve İletim
Hastalığa gram-pozitif grup A beta-hemolitik streptokoklar neden olur ve esas olarak tükürük ve burun salgıları yoluyla damlacık enfeksiyonu olarak bulaşır. Kuluçka süresi kısa olup 24 ila 72 saat arasında değişmektedir. Özellikle kış ve ilkbahar aylarında 5 ila 15 yaş arası çocuklar en duyarlı olanlardır. Bununla birlikte, viral bademcik iltihabına daha yatkın olan üç yaşın altındaki çocuklarda ve yetişkinlerde streptokokal anjina nadir görülür.

Epidemiyoloji

Bu bakteriyel enfeksiyon çocuklarda daha sık görülür, ancak her yaş grubundan insanı etkileyebilir. Durum genel olarak yönetilebilir olsa da bazen nadiren de olsa ciddi komplikasyonlara yol açabilir.

Strep boğaz olarak da bilinen Streptokokal anjina, Streptococcus pyogenes bakterisinin neden olduğu boğazın yaygın bir bakteriyel enfeksiyonudur. En sık 5 ila 15 yaş arasındaki çocuklarda görülür, ancak her yaştan insanda da ortaya çıkabilir.

Tanısal Değerlendirme

Teşhis, viral soğuk algınlığı veya bulaşıcı mononükleoz gibi boğaz ağrısının diğer potansiyel nedenlerinin dışlanmasını içerir. Tanıyı koymak için tıbbi öykü, fizik muayene ve bazen laboratuvar testleri kullanılır.

Teşhis ve Değerlendirme
Güvenilir bir tanı, tıbbi öykü, fizik muayene ve hızlı streptokok testi veya kültürü gibi laboratuvar testlerini gerektirir. Diğer patojenler de benzer klinik tablo gösterebileceğinden semptoma dayalı tanı tek başına yeterli değildir. McIsaac puanlama sistemi, öksürük olmaması, lenf düğümlerinin şişmesi, yüksek ateş ve yaş gibi kriterlere dayanarak streptokok enfeksiyonu olasılığına ilişkin bir başlangıç tahmini sağlar.

Komplikasyonlar ve Riskler

Nadir de olsa enfeksiyondan 2-4 hafta sonra akut romatizmal ateş gibi ciddi komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Bu komplikasyon, bakteriyel ve insan antijenleri arasındaki immünolojik bir çapraz reaksiyondur. Diğer nadir komplikasyonlar arasında glomerülonefrit, sinüzit, mastoidit, orta kulak iltihabı, bakteriyemi, menenjit ve zatürre bulunur.

Tarih

Streptokokal anjina yüzyıllardır ortalıkta dolaşıyor ancak ayrı bir hastalık olarak ilk kez 19. yüzyılın sonlarına kadar tanımlanamadı. 1885 yılında Alman bakteriyolog Theodor Escherich, boğaz ağrısı olan bir çocuğun boğazından Streptococcus pyogenes bakterisini izole etti.

20. yüzyılın başlarında streptokokal anjina çocuklarda önemli bir ölüm nedeniydi. Ancak 20. yüzyılın ortalarında antibiyotiklerin gelişmesi, strep boğaz tedavisinde devrim yarattı ve bugün nispeten hafif ve tedavi edilebilir bir hastalıktır.

Streptokokal anjina, enfekte bir kişinin tükürüğü veya solunum salgılarıyla temas yoluyla yayılır. Bu öksürme, hapşırma veya yiyecek veya içeceklerin paylaşılması yoluyla gerçekleşebilir. Strep boğaz semptomları tipik olarak bakterilere maruz kaldıktan sonraki 1-3 gün içinde gelişir.

Streptokokal anjina boğaz sürüntüsü ile teşhis edilir. Boğaz sürüntüsü Streptococcus pyogenes bakterisinin varlığı açısından test edilmek üzere bir laboratuvara gönderilir. Test pozitif çıkarsa hastaya antibiyotik reçete edilecektir.

Antibiyotikler boğaz ağrısının en etkili tedavisidir. Bakterileri öldürmeye ve enfeksiyonu temizlemeye yardımcı olurlar. Hasta daha erken iyileşmeye başlasa bile, antibiyotiklerin tamamının alınması önemlidir. Bu, tüm bakterilerin öldürülmesine ve enfeksiyonun geri gelmemesine yardımcı olur.

Kaynak:

  1. Shulman, S. T., Bisno, A. L., Clegg, H. W., Gerber, M. A., Kaplan, E. L., Lee, G., … & Tanz, R. R. (2012). Clinical practice guideline for the diagnosis and management of group A streptococcal pharyngitis: 2012 update by the Infectious Diseases Society of America. Clinical Infectious Diseases, 55(10), e86-e102.
  2. van Driel, M. L., De Sutter, A., Habraken, H., & Thorning, S. (2016). Different antibiotic treatments for group A streptococcal pharyngitis. Cochrane Database of Systematic Reviews, (9).
  3. Gerber, M. A., Baltimore, R. S., Eaton, C. B., Gewitz, M., Rowley, A. H., Shulman, S. T., & Taubert, K. A. (2009). Prevention of rheumatic fever and diagnosis and treatment of acute Streptococcal pharyngitis: a scientific statement from the American Heart Association Rheumatic Fever, Endocarditis, and Kawasaki Disease Committee of the Council on Cardiovascular Disease in the Young, the Interdisciplinary Council on Functional Genomics and Translational Biology, and the Interdisciplinary Council on Quality of Care and Outcomes Research: endorsed by the American Academy of Pediatrics. Circulation, 119(11), 1541-1551.
  4. McIsaac, W. J., White, D., Tannenbaum, D., & Low, D. E. (1998). A clinical score to reduce unnecessary antibiotic use in patients with sore throat. CMAJ: Canadian Medical Association Journal, 158(1), 75.
  5. Shulman, S. T., & Bisno, A. L. (2012). Community-acquired Staphylococcus aureus infections in children. Journal of Pediatrics, 121(5), 758-764.
  6. Gerber, M. A., & Shulman, S. T. (2004). Rapid diagnosis of pharyngitis caused by group A streptococci. Clinical Microbiology Reviews, 17(3), 571-580.
%d blogcu bunu beğendi: