Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Sinonim: Hacimli görme.

20. yüzyılın başlarında, stereo-“üç boyutlu” + Yunanca opsis “görüşünden”den türemiştir. (Bkz; Stereo-opsis)

  • Üç boyutlu görüntüler her iki gözde de farklı perspektif görüntülerle kaydedilir (çapraz ayırma). Bir nokta sabittir ve uzayda diğer noktaların nispi derinliği veya mesafesi, fiksasyon noktasının görüntüsünden ilgili retina üzerinde nazal veya temporal olarak sapmadan belirlenir.
  • Bir nesne yaklaşık 6 m’den daha yakınsa, her iki retinada da birbirinden önemli ölçüde farklıdır. Bir sabitleme noktası çok uzaksa, uyaranları iki retinadaki karşılık gelen alanlara düşer ve karşılık gelen reseptörler derinlik algısı oluşturmak için etkinleştirilir.
  • Mekan algısı da iki boyutlu imgelerle yapay olarak uyandırılabilir. Stereoskopik kısmi görüntüler gözlere ayrı ayrı sunulabilir, böylece sol göz sadece sol ve sağ göz sadece sağ görüntüyü görür. Diğer iki boyutlu konfigürasyonlar da üç boyutlu bir alan izlenimi yaratabilir.
Facebook Yorumları