Tahmini okuma süresi: 3 dakika
 • Altın rengine boyanmış, yabanmersini şeklindeki yuvarlak bakteriler. (bkz: staphylococcus) (bkz: aureus)
 • Staphylococcus aureus, genellikle insan ve hayvanların deri ve burun kanallarında normal floranın bir parçası olarak bulunan küresel, Gram-pozitif bir bakteri türüdür. Bununla birlikte, çıban ve impetigo gibi küçük cilt enfeksiyonlarından pnömoni, endokardit ve sepsis gibi daha ciddi enfeksiyonlara kadar çeşitli enfeksiyonlara da neden olabilir.
 • Staphylococcus aureus, toksinler, enzimler ve yüzey proteinleri de dahil olmak üzere, konak dokuları kolonize etmesini ve istila etmesini, konak bağışıklık tepkisinden kaçmasını ve hastalığa neden olmasını sağlayan bir dizi virülans faktörü üretme yeteneği ile bilinir. Bazı S. aureus suşları, hastane kaynaklı enfeksiyonların ve toplumla ilişkili enfeksiyonların önemli bir nedeni olan metisiline dirençli S. aureus (MRSA) dahil olmak üzere birden fazla antibiyotiğe dirençlidir.
 • S. aureus enfeksiyonları için önleyici tedbirler arasında iyi hijyen uygulamaları, uygun yara bakımı ve uygun antibiyotik kullanımı yer almaktadır. S. aureus’un neden olduğu enfeksiyonların tedavisi tipik olarak antibiyotikleri içerir ve bazı durumlarda cerrahi müdahale gerekli olabilir.

Çoklu Direnç

 • MRSA = Methicillin-resistant Staphylococcus aureus
 • MRSA, Staphylococcus aureus soyundan gelen,  β-Lactam-antibiyotik(Örneğin: Penisilin)’e dirençlidir.
 • İskandinavya ve Hollanda’da “search and destroy” straretjileri sayesinde MRSA oranı  uzun zamandır %3’ün altında kalmıştır.
 • Etkili Antibiyotikler:                                    Etkili ve yeni antibiyotikler:

Vancomycin                                                 Ceftobiprol
? Teicoplanin                                                 Telavancin
? Cotrimoxazol                                             Dalbavancin
? Tetracycline                                                Oritavancin
? Linezolid                                                      Iclaprim
? Daptomycin                                               Retapamulin
? Fusidin asit
? Rifampicin
? Streptogramine
(Quinupristin/Dalfopristin)
? Ceftarolin

 • HCA-MRSA 
  1. Hastanelerde, sağlık personellerinde ve bazen evlerde rastlanır.
  2. Temas ile bulaşma; El, alet, bandaj, kıyafet, çalışma alanı.
  3. Aerojen (Solunum yolu, büyük yaralar, deri lezyonları,) 
  4. Risk grupları:  Hasta ve güçsüz hastalar, ağır hastalar, kronik hastalar(örneğin; Diabetes mellitus)
  5. Belirtileri:
   1. Ameliyat sonrası yara ve ülser
   2. Kateter enfeksiyonu
   3. bakteriemi
   4. Nosokomial pnömoni
  6. Mikrobiyolojisi:
   1. Çoğu zaman multi direnç gösterir.
   2. Çoğu zaman SCCmec I(nadiren II veya III) taşırlar.
   3. PFGE-tip (amerika) 100/200
   4. PVL negatifdir.
   5. Replikasyonu yavaştır.
  • CA-MRSA
   1. Genellikle hastane dışında raslanır.
   2. küçük insan topluluklarında(askeriye,   Enge Menschenansammlungen (Militärdienst, gemi personeli, Spor, Sauna, Klüp, Uyuşturucu kullananlar, Piercing, Dövme
   3.   Direkt: Ev kazaları, yakınlaşmalar, el sıkışmalar, Traş
   4.   Dolaylı: Elbiseler, spor kıyafetleri ve aletleri, yatak çarşafı.
   5.  Risk grupları: Öncelikli olarak sağlıklı çocuk ve yetişkinler, Sporcular, mahkumlar, askerler, HİV positif kişiler, homoseksüeller
   6. Belirtileri:
    1. Deri ve yumuşak doku enfeksiyonu
    2. Ara sıra ölüm oranı yüksek nekrotizan pnömoni görülür.
    3. Toksik şok sendromu
   7. Mikrobiyolojisi:
    1. β-Laktam dirençlidir.(amerikada çoklu direnç gösteren türü de vardır.)
    2. Fusidik asit ve Eritromisin‘e karşı da dirençlidir.
    3. Ağırlıklı olarak SCCmec IV ve V taşırlar.
    4. PFGE-tip (amerika) 300/400
    5. Çoğunlukla PVL pozitifdir.
    6. Hızlı çoğalır.
Facebook Yorumları