Staphylococcus aureus

 • Altın rengine boyanmış, yabanmersini

  şeklindeki yuvarlak bakteriler. (bkz: staphylococcus) (bkz: aureus)

Çoklu Direnç
 • MRSA = Methicillin-resistant Staphylococcus aureus
 • MRSA, Staphylococcus aureus soyundan gelen,  β-Lactam-antibiyotik(Örneğin: Penisilin)’e dirençlidir.
 • İskandinavya ve Hollanda’da “search and destroy” straretjileri sayesinde MRSA oranı  uzun zamandır %3’ün altında kalmıştır.
 • Etkili Antibiyotikler:                                    Etkili ve yeni antibiyotikler:

Vancomycin                                                 Ceftobiprol
? Teicoplanin                                                 Telavancin
? Cotrimoxazol                                             Dalbavancin
? Tetracycline                                                Oritavancin
? Linezolid                                                      Iclaprim
? Daptomycin                                               Retapamulin
? Fusidin asit
? Rifampicin
? Streptogramine
(Quinupristin/Dalfopristin)
? Ceftarolin

 • HCA-MRSA 
  1. Hastanelerde, sağlık personellerinde ve bazen evlerde rastlanır.
  2. Temas ile bulaşma; El, alet, bandaj, kıyafet, çalışma alanı.
  3. Aerojen (Solunum yolu, büyük yaralar, deri lezyonları,) 
  4. Risk grupları:  Hasta ve güçsüz hastalar, ağır hastalar, kronik hastalar(örneğin; Diabetes mellitus)
  5. Belirtileri:
   1. Ameliyat sonrası yara ve ülser
   2. Kateter enfeksiyonu
   3. bakteriemi
   4. Nosokomial pnömoni
  6. Mikrobiyolojisi:
   1. Çoğu zaman multi direnç gösterir.
   2. Çoğu zaman SCCmec I(nadiren II veya III) taşırlar.
   3. PFGE-tip (amerika) 100/200
   4. PVL negatifdir.
   5. Replikasyonu yavaştır.
  • CA-MRSA
   1. Genellikle hastane dışında raslanır.
   2. küçük insan topluluklarında(askeriye,   Enge Menschenansammlungen (Militärdienst, gemi personeli, Spor, Sauna, Klüp, Uyuşturucu kullananlar, Piercing, Dövme
   3.   Direkt: Ev kazaları, yakınlaşmalar, el sıkışmalar, Traş
   4.   Dolaylı: Elbiseler, spor kıyafetleri ve aletleri, yatak çarşafı.
   5.  Risk grupları: Öncelikli olarak sağlıklı çocuk ve yetişkinler, Sporcular, mahkumlar, askerler, HİV positif kişiler, homoseksüeller
   6. Belirtileri:
    1. Deri ve yumuşak doku enfeksiyonu
    2. Ara sıra ölüm oranı yüksek nekrotizan pnömoni görülür.
    3. Toksik şok sendromu
   7. Mikrobiyolojisi:
    1. β-Laktam dirençlidir.(amerikada çoklu direnç gösteren türü de vardır.)
    2. Fusidik asit ve Eritromisin‘e karşı da dirençlidir.
    3. Ağırlıklı olarak SCCmec IV ve V taşırlar.
    4. PFGE-tip (amerika) 300/400
    5. Çoğunlukla PVL pozitifdir.
    6. Hızlı çoğalır.
Facebook Yorumları

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.