Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Sinonim: stapia.

Ana Cermen’deki *stapiz (“bir adım, basamak (merdiven basamağı))’den türeyen Eski Yüksek Almancadaki stapf, staph (“basamak, üzengi) kelimesi Frenkçede *stap diye ifade edilmiştir. Latincedeki stapēs’inde burdan türediği düşünülmektedir.

Alternatif kökeninin Geç Latincedeki stō (ben dururum) + pēs (ayak)’nin birleşmesinden türediği düşülmektedir. Anlamları:

  1. Üzengi,
  2. Orta kulaktaki üzengiye benzeyen kemik.
HalTekilÇoğul
nominatifstapēsstapedēs
genitifstapedisstapedum
datifstapedīstapedibus
akusatifstapedemstapedēs
ablatifstapedestapedibus
vokatifstapēsstapedēs
Kaynak: http://www.crookedstirrups.com/images/StirrupPhotos/1-CrookedStirrups.jpg
Kaynak: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/c4/b3/85/c4b385e5d3ab2259c7cca0d9fbe79779.jpg
Kaynak: http://galaxyanatomy.com/wp-content/uploads/2016/12/Ear-Anatomy-External..jpg
Facebook Yorumları