Tahmini okuma süresi: 2 dakika
 • Bakteri toxinlerinin vücuda girmesiyle vücutta oluşmaya başlayan organ yetmezliğine verilen isimdir. Nadiren Streptokok‘lar, en sık da Staphylococcus aureus bakterisinin neden olduğu bilinmektedir.
 • Bu bakterilerden salgılanan toksin ilk aşamalarda, vücut sıcaklığının yükselmesine (ateşlenmeye), tansiyonun yani kan basıncının azalmasına ve deri döküntülerine neden olur. Kas ağrıları, mide bulantısı ve ishal böbrek ve karaciğer hasarı, bilinç kaybı ve multi organ yetmezliği diğer belirtilerindendir.
 • Bulaşma yerleri; açık yaralar, bayanlarda vajinal süngerler ve tamponlar olabilir. Tamponların sebep olabilmesi sebebiyle halk arasında, tampon hastalığı olarak da geçer.
 • Tedavisi intravenöz verilen antibiyotikayla yapılır. Aynı zamanda yine intravenöz olarak verilecek sıvı takviyesi, böbrek yetmezliği olanlarda diyaliz, akciğer yetmezliği oluşanlarda oksijen takviyesi, tansiyonun sabitlenmesi ve iltihaplanma olan bölgelere cerrahi müdahale, hastalığın atlatılması için önemlidirler.

Etiyoloji

 • Kadınlar (tampon kullanımı)
 • Üst solunum yolu enfeksiyonu, yanığı olan çocuklar

Patofizyoloji

 • Toksinler – TNF salınımı, IL1: triad:

Klinik

 • Ateş (38.9°C)
 • Hipotansiyon (sistolik kan basıncı 90 mmHg)/şok
 • Yaygın maküler ekzantem
  • 1-2 hafta sonra yaygın maküler eritroderma, pul pul deri ve iç organların tutulumu: ARDS, TA, Bili
  • 2. hafta: kaba lameller pullanma, olası saç ve tırnak kaybı
 • GI: kusma, ishal; Kalp: aritmi, miyokardit; Böbrek: oligüri
 • MSSS: bilinç bozukluğu, kaslar: kas ağrısı, yüksek CK, kan: trombositopeni, tüketim koagülopatisi
 • Şiddetli hastalık hissi, ardından yaygın, eritrodermada maküler döküntü (kızıl gibi), organ tutulumu, kılcal sızıntı,

Terapi

 • Cerrahi odak iyileştirme (ubi pus, ibi evacua)
 • İzoksazolil penisilinler
 • Penisilinaz dirençli penisilinler muhtemelen + aminoglikozitler
 • Klindamisin veya rifampisin ve fusidik asit
  • Penisilin direnci: Ayaktan hastaların %30-50’si ve yatan hastaların %60-80’i -MRSA = metisilin ve oksasiline dirençli.
  • Vankomisin, Teikoplanin +/- AG veya Rifampisin
  • SSSS: penisilinaz dirençli penisilin parenteral +/- AG
  • muhtemelen klindamisin
  • TSS: drenaj, şok tedavisi, steroidler
Facebook Yorumları