Tahmini okuma süresi: 6 dakika
 • Omurilikteki motor ön boynuz hücrelerinin ve kısmen beyin sapının klinik ve genetik olarak heterojen, progresif dejenerasyonu; ilerleyici kas güçsüzlüğü ve atrofisi gözlemlenir. (Bkz; Spinal) (Bkz; Müsküler) (Bkz; Atrofi)
 • Tanı EMG, kas biyopsisi ve moleküler genetik ile konur.
 • Destekleyici önlemlere ek olarak, intratekal olarak uygulanan antisens oligonükleotid Nusinersen etkili bir tedavidir. İyileşmek mümkün değildir.

Epidemiyoloji

1: 10.000 yenidoğan.

Formları

SMA Tip I
(Werd­nig-Hoff­mann)
0–12 aylıkproksimalOtozomal resesif(5q12.2–q13.3, SMN1-Gen)
SMA Tip II
(in­ter­mediä­rer Typ)
0–2 yaşproksimalOtozomal resesif (5q12.2–q13.3, SMN1-Gen)
SMA Tip III
(Ku­gelberg-We­lan­der)
3–18 yaş ve erişkinlikteKalçaOtozomal resesif (5q12.2–q13.3, SMN1-Gen)
SMA Tip IV20–60 yaşproksimalOtozomal resesif  (5q12.2–q13.3, SMN1-Gen)
SMARD1 diyafram zayıflığı iledoğuştanDiyafram; Kollar (daha fazla etkilenen), bacaklarOtozomal resesif  (11q13.2–13.4, IGHMBP2-Gen)
Otozomal rezesif ve distale SMA6 aylık–19 yaşAlt bacakOtozomal resesif  (11q13)
X kromozomal distal SMA1–10. yaşAlt bacak, daha sonra önkolX kromozomal resesif (Xq13.1–q21)
distal SMA Tip V10–20. yaşalt kol, elOtozomal dominant (11q13, BSCL2; 7p15, GARS)
distale SMA, yetişkin formu (dHMN Tip II)20–40. yaşAlt bacak, daha sonra önkolOtozomal dominant (12q24–­qter, HSPB8)
Ilerleyici olmayan SMA (HMSN tip IIC)doğuştanalt bacakOtozomal dominant (12q23–q24)
SMA ile Artrogripozis (distal-Artrogripozis multipleks konjenita-)in­tra­ute­ringenelX-kromozomal (Xp11.3–q11.2)
SMA ile Artrogripozis ve kemik kırıkları0–6 aygenelOtozomal resesif
Küçük çocuklarıda proksima­l SMA 2–5 yılÜst, daha sonra alt ekstremiteOtozomal dominant
proxima­l SMA, yetişkin formu> 50 yılAlt, sonra üst ekstremiteOtozomal dominant (20q13.3, VAPB)
skapulo­humera­l Tip
(Vul­pi­an-Bern­hardt)
Ergenlik ve yetişkinlikOmuzsporadik
skapul­operonea­l Tip30–50 yılOmuz kemeri ve alt bacakOtozomal dominant ve resesif (12q24.1–q24.31)
peronea­l TipÇocukluk ve yetişkinlikAlt bacak, ayaksporadik, otozomal dominant ve resesif
bulbo­spinal Form
(Ken­ne­dy tip)
YetişkinlikteProksimal ekstremiteler, yüz, dilX kromozomal resesif (Xq12, AR)
DHMN: distal kalıtsal motor nöropati;
HMSN: kalıtsal motora duyarlı nöropati;
SMARD1: Tip 1 solunum sıkıntısı olan SMA

Sınıflandırma

Sınıflandırma, 4 derecedeki tezahürün ciddiyetine ve yaşına dayanmaktadır.

SMA Tip I

SMA tip I (Morbus Werdnig-Hoffmann, akut infantil SMA) zaten yaşamın ilk 6 ayında semptomlara yol açar. Çocuklar genellikle ‘gevşek bebekler’ olarak doğarlar ve kas hipotonisinin bir sonucu olarak genel kas zayıflığı gösterirler. Bu, diğer şeylerin yanı sıra şu şekilde ifade edilir:

 • Hipoglossal sinir sıklıkla etkilenir.
 • KF sonrası ikinci en yaygın otozomal resesif çocukluk kalıtsal hastalığı. Genellikle hamilelik sırasında zayıf çocuk hareketleri, simetrik proksimal olarak kas güçsüzlüğü, baş kontrolü eksikliği, taşikne ve sallanan solunum ile interkostal kasların atrofisi, dil fasikülasyonu, ellerin titremeleri, zayıf içme, serbest oturamama, kas refleksleri noksanlığı.
 • Solunum yetmezliği ve bulbar felci nedeniyle yaşamın ilk 2 yılında ölüm.
 • Klinikte tanı, normal CK seviyeleri ve mutasyon tespiti
 • uyarı yüz ifadeleri ile baş kontrolü eksikliği
 • Çan şeklinde göğüs kafesi ve ardından takipne ile birlikte interkostal kasların atrofisi
 • Kurbağa Bacağı Duruşu
 • dil fasikülasyonları
 • Yaşlılıkta özgürce oturamama

Bu çocukların yaşam beklentisi ciddi şekilde sınırlıdır, 2/3’ü yaşamın ilk 2 yılında solunum yetmezliği nedeniyle ölmektedir.

SMA’nın özellikleri ve belirtileri nelerdir?

Doğumda veya doğumdan kısa bir süre sonra belirgin SMA semptomları gösteren çocuklar genellikle çok zayıftır; nefes almakta, emmekte ve yutkunmakta zorluk çekerler ve asla kendi başlarına oturabilme gelişimsel dönüm noktasına ulaşamazlar (SMA tip 1 veya Werdnig-Hoffmann hastalığı).

SMA’lı bebekler yürüyebilir mi?

SMA tip III’lü çocuklar genellikle beslenme veya yutma güçlüğü çekmezler. Bu hastalar genellikle yürüyebilir. Ancak, zayıflığın kötüleşmesi nedeniyle çoğunun sonunda tekerlekli sandalye kullanması gerekecektir. Bu tip SMA’lı hastalar yetişkinliğe kadar yaşam beklentisine sahiptir.

Bebeklerde SMA tip 1 belirtileri nelerdir?

Tip 1 SMA’lı bebekler yutma ve emme güçlüğü çekerler. Başlarını kaldırmak veya oturmak gibi tipik kilometre taşlarına ulaşamazlar. Kaslar zayıflamaya devam ettikçe, çocuklar solunum yolu enfeksiyonlarına ve akciğer çökmesine (pnömotoraks) daha yatkın hale gelir.

SMA tip 1 nasıl teşhis edilir?

SMARD, SMA Tip 1’in çok nadir görülen ve üst omuriliği alt omurilikten daha fazla etkileyen bir formudur. SMARD’lı bebeklerde ciddi solunum sıkıntısı ve kollarda ve yakın kaslarda güçsüzlük görülür. SMARD belirli bir mutasyondan kaynaklanır ve genetik testler yoluyla teşhis edilebilir.

SMA’yı ne kadar erken tespit edebilirsiniz?

Fetüsün SMA gen mutasyonunun iki kopyasını alıp almadığını belirlemek için 10 ila 14. haftalarda koryon villus örneklemesi (CVS) veya 16 ila 20. haftalarda amniyosentez yapılabilir. Her iki eş de taşıyıcıysa ve hamile kalmayı düşünüyorsanız, başka seçenekler de mevcuttur.

SMA tip II

SMA tip II’nin (kronik geç infantil intermediate SMA) ortaya çıkma yaşı 8 ila 18 ay arasındadır. Miyotoni özellikle alt ekstremitelerde şiddetlidir ve uyluk kaslarında atrofi ile karakterizedir. İnterkostal kasların atrofisi hafif bir huni göğse (pektus ekskavatum sive infundibulum) yol açar. Yaşlılıkta hastalar oturabilir ancak rahatça ayakta duramazlar.

Beklenen yaşam süresi 10 ila 20 yıldır.

Sma tip 2 semptomları

 • Tip 2 SMA (daha büyük bebekler ve küçük çocuklar); yardım almadan oturabilmek, ancak ayakta duramamak veya yürüyememek.
 • zayıf kollara veya bacaklara sahip olmak.
 • parmaklarında ve ellerinde titreme (tremor) olması.
 • daha sonra eklemlerinde alışılmadık şekilde eğri bir omurga (skolyoz) gibi sorunlar geliştirmek

SMA tip 2 genetik midir?

Spinal musküler atrofi tip 2 (SMA2), istemli kasları kontrol eden sinir hücrelerini (motor nöronlar) etkileyen genetik bir nöromüsküler bozukluktur. SMA2’li bebekler desteksiz oturabilir, ancak ayakta duramaz veya bağımsız yürüyemezler.

SMA tip 2’li bir çocuğun yaşam beklentisi nedir?

Yaşam Beklentisi ve Hastalık Prognozu

SMA tip 2 ile yaşayan insanlar için mevcut yaşam beklentisi 25 civarındadır. Bununla birlikte, mevcut klinik çalışmalardan elde edilen en yeni terapilerin ve tedavilerin yaşam süresini ve yaşam kalitesini nasıl etkileyeceğini belirlemek için araştırmalar devam etmektedir.

SMA tip 2 tedavi edilebilir mi?

Spinal müsküler atrofiyi (SMA) tedavi etmek şu anda mümkün değildir, ancak yeni tedaviler bulmak için araştırmalar devam etmektedir. Semptomları yönetmek ve bu rahatsızlığa sahip kişilerin mümkün olan en iyi yaşam kalitesine sahip olmalarına yardımcı olmak için tedavi ve destek mevcuttur.

SMA tip 2 ilerleyici midir?

Zaman içinde kötüleşen ilerleyici bir hastalıktır. Belirtiler doğumda mevcut olabilir (tip 1) veya çocukluk döneminde (tip 2 veya 3) ya da yetişkinlikte (tip 4) gelişebilir. Yeni hastalık modifiye edici ve gen değiştirme tedavileri umut vaat etmektedir. SMA’ya neden olan geni taşımak ve bunu bilmemek mümkündür.

SMA tip III

SMA tip III’ün (Kugelberg-Welander hastalığı, juvenil SMA) başlangıcı yaşamın 18. ayından sonra, ancak 30 yaşından öncedir. Genel olarak, kas atrofisi hafiftir ve yaşam beklentisi pek sınırlı değildir.

SMA tip IV

SMA tip IV (yetişkin SMA) genellikle 30 yaşından sonra başlar. Kas güçsüzlüğü başlangıçta esas olarak bacak ve kalça kaslarını ve zamanla üst ekstremiteleri de etkiler. Klinik tablo SMA tip III’e benzer, ancak kas güçsüzlüğü daha az belirgindir. Beklenen yaşam süresi normaldir.

Etiyoloji

SMA’nın nedeni birkaç gendeki mutasyonlardır:

 • SMN1 (hayatta kalma motor nöronu 1) ve SMN2 (hayatta kalma motor nöronu 2): Omurilik ve beyin sapındaki motor nöronların işlevine dahil olan proteinleri kodlar. Hastalığın şiddeti, ifadesi muhtemelen (kısmen) kusurlu SMN1’in işlev eksikliğini telafi edebilen işlevsel SMN2 kopyalarının sayısına da bağlıdır.[2][4] Daha şiddetli tip I SMA’lı hastalar genellikle sadece 1-2 SMN2 kopyası taşırken, daha hafif tip II ve III SMA’da 3-4 SMN2 kopyası sıklıkla bulunabilir.
 • UBA1: Protein ubikitinasyonunun ilk adımını katalize eden bir E1 enzimini kodlar. Aktivite kaybı, proteazom yoluyla protein yıkımının bozulmasına yol açar.
 • DYNC1H1: Diğer şeylerin yanı sıra sinpatik vezikülleri taşıyan bir motor protein olan dynein proteinini kodlar.

SMA tip 1 kalıtsal mıdır?

SMA otozomal resesif genetik bir bozukluk olarak kalıtılır ve survivor motor nöron 1 (SMN1) genindeki mutasyonlarla ilişkilidir. SMN1, kromozom 5 üzerinde uzun kol (q) bölgesinde yer alır.

Sessiz SMA taşıyıcısı nedir?

Sessiz taşıyıcı, cis’te 2 SMN1 kopyasına sahip olan ve haplotip fazını tanımlayamadığı için mevcut teknolojilerin tespit edemediği bir bireydir. Bu nedenle, negatif bir taşıyıcı taraması veya SMN1’in 2 kopyasını tanımlayan bir taşıyıcı tarama sonucu üzerine taşıyıcı statüsü için kalan risk daha yüksektir.

SMA taşıyıcısı olup olmadığımı nasıl anlarım?

Bir kişinin SMA taşıyıcısı olup olmadığını anlamanın tek yolu DNA testidir. DNA testi, kan testine dayanan basit bir prosedürdür. Genel popülasyonda, bu test taşıyıcıların yaklaşık %95’ini tespit edebilir. Ancak Afrikalı-Amerikalı popülasyonlarda tespit oranı %70’e yakındır.

Teşhis

Tanı için klinik muayene ve tıbbi öykü belirleyicidir. Tanı, SM1 genlerinin moleküler genetik analizi ile doğrulanır.

Etkilenen ailelerde insan genetik danışmanlığı ve doğum öncesi teşhis yapılabilir.

SMA ultrasonda görülebilir mi?

Bu işlem hamileliğinizin 10. ve 14. haftaları arasında yapılabilir. Doktorunuz plasentadan küçük bir doku parçasının çıkarılmasına yardımcı olmak için ultrason kullanacaktır. Doku, fetal DNA içeren koryonik villus adı verilen küçük yapılar içerir. Bu DNA SMA için test edilecektir.

Hamilelik sırasında SMA tespit edilebilir mi?

Hamileyseniz ve SMA’lı bir çocuğunuz olma riski varsa, durumu kontrol etmek için testler yapılabilir. 2 ana test şunlardır: koryon villus örneklemesi (CVS) – plasentadan alınan bir hücre örneği, genellikle gebeliğin 11 ila 14. haftalarında test edilir.

Ayırıcı tanılar

Ayırıcı tanılar diğer genetik motor nöron hastalıklarını içerebilir, örn:

 • amyotrofik lateral skleroz (ALS)
 • Juvenil primer lateral skleroz
 • Distal kalıtsal motor nöropati
 • Proksimal otozomal dominant spinal müsküler atrofi
 • Jankovic-Rivera sendromu
 • kalıtsal spastik felç
 • bulbospinal musküler atrofi

Terapi

Semptomatik önlemler arasında fizyoterapik tedavi, konuşma terapisi, ağrı terapisi ve ortopedik olarak gerekli düzeltici cerrahi yer almaktadır. Ciddi solunum yetmezliği vakalarında hastalar havalandırılmalıdır.

 • SMN1 genindeki bir mutasyonun neden olduğu SMA’nın tedavisi için antisens oligonükleotid nusinersen 2017’den beri onaylanmıştır. İlaç, intratekal enjeksiyon yoluyla doğrudan MSS’ye verilir.
  • Omurga kanalına enjekte edilen “nusinersen sodyum” etken maddeli ilacın liste fiyatı ilk yıl için 750 bin dolar, ardından 350 bin dolar olarak belirlenmiş. 10 yıllık bir tedavinin maliyeti yaklaşık 4 milyon doları buluyor.
 • Spinal musküler atrofi için ilk gen tedavisi olan Onasemnogen abeparvovec (Zolgensma®), 2019 yılından beri ABD’de onaylanmıştır. Avrupa onayının 2020’de alınması bekleniyor.
  • Bu ilacın bir kürünün fiyatı 2,1 milyon dolar. Bir ailenin, ZolgenSMA’yı uygulayabilmesi için yaklaşık 30 milyon lirayı bulması lazım.

SMA tip 1 tedavi edilebilir mi?

Spinal müsküler atrofiyi (SMA) tedavi etmek şu anda mümkün değildir, ancak yeni tedaviler bulmak için araştırmalar devam etmektedir. Semptomları yönetmek ve bu rahatsızlığa sahip kişilerin mümkün olan en iyi yaşam kalitesine sahip olmalarına yardımcı olmak için tedavi ve destek mevcuttur.

SMA Tip 1 ilacı fiyatı hakkında bilgi almak istiyorsunuz. SMA hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlar oldukça pahalıdır. Zolgensma Sma İlacı Fiyatı 2.1 Milyon Dolardır. Risdiplam Sma İlacı Fiyatı 70.000 Eurodur. Spinraza Sma İlacı Fiyatı 70.000 Eurodur. Bu ilaçların fiyatları zamanla değişebilir ve farklı ülkelerde farklı olabilir.

Facebook Yorumları