Tahmini okuma süresi: 2 dakika

kürek kemiği dikeni, sivriliği. (bkz: spina) (bkz: scapula)

Anatomik

Yeri ve Yapısı:

Skapula’nın omurgası, skapula’nın arkası boyunca medial kenardan lateral kenara uzanan kemikli bir çıkıntıdır. Skapula’nın arka yüzeyini iki bölgeye ayırır: supraspinöz fossa (omurganın üstünde) ve infraspinöz fossa (omurganın altında).

Önem: Skapula omurgası, omzun en yüksek noktasını oluşturan ve akromiyoklaviküler eklemi oluşturmak için klavikula (köprücük kemiği) ile eklem yapan önemli bir kemik noktası olan akromiyon olarak yanal olarak devam eder.

Ön tarafta, omurganın altında, dört rotator manşet kasından biri olan subskapularis kasının bağlanma yeri olan subskapular fossa bulunur. Arka tarafta supraspinöz fossa supraspinatus kasının bağlanma yeridir ve infraspinöz fossa infraspinatus kasının bağlanma yeridir ve her ikisi de rotator manşetin parçasıdır.

Skapula omurgası, özellikle akromion süreci, rotator manşet yırtıkları ve omuz sıkışma sendromu dahil olmak üzere omuz yaralanmalarının değerlendirilmesinde ve teşhisinde önemli bir dönüm noktasıdır.

Klinik Önem:

Skapula omurgası, omzun tıbbi muayenelerinde önemli bir dönüm noktasıdır. Akromion uzantısının şekli veya pozisyonundaki değişiklikler, omuz sıkışma sendromuna yol açabilir. Ayrıca, skapula’nın hareketliliği ve kaslarla kaplanması nedeniyle nispeten nadir olmalarına rağmen, skapular omurga kırıkları meydana gelebilir.

Tarih

Spina skapula terimi tıp literatüründe ilk olarak 16. yüzyılda kullanılmıştır. Terim, kürek kemiğinin omurgasını tanımlamak için kullanıldı.

Skapula’nın omurgası önemli bir anatomik işarettir. Omuz bölgesindeki akromion ve glenoid kavite gibi diğer yapılar için referans noktası olarak kullanılır. Skapula’nın omurgası aynı zamanda trapezius, deltoid ve rhomboids dahil olmak üzere bir dizi kas için bir bağlantı noktası görevi görür.

Spina scapulae’nin tarihi de nispeten kısadır. Yapı ilk olarak 16. yüzyılda tanımlandı, ancak yapının tam olarak anlaşılması 19. yüzyıla kadar değildi. X-ışınları ve MRI taramaları gibi yeni görüntüleme tekniklerinin geliştirilmesi, doktorların kürek kemiği omurgasını daha iyi görselleştirmesine ve omuz işlevindeki rolünü anlamasına olanak sağlamıştır.

Günümüzde skapula omurgası iyi bilinen bir anatomik yapıdır. Omuz bölgesindeki diğer yapılar için referans noktası olarak kullanılır ve bir dizi kas için bağlantı noktası görevi görür.

Kaynak:

  1. Moore, K. L., Dalley, A. F., & Agur, A. M. R. (2013). Clinically oriented anatomy. Baltimore, MD: Lippincott Williams & Wilkins.
  2. Standring, S. (2016). Gray’s anatomy : the anatomical basis of clinical practice. Edinburgh: Elsevier Churchill Livingstone.
Facebook Yorumları