Sokolow-Lyon indeksi, adını elektrokardiyografide (EKG) sol ventriküler hipertrofiyi (LVH) değerlendirmek için bir teşhis aracı olarak tanıtan Amerikalı kardiyologlar Maurice Sokolow ve Thomas Peter Lyon’dan almıştır. Bu indeks kulağa benzer gelebilecek herhangi bir terminoloji ile karıştırılmamalıdır ve kökleri kardiyolojiye dayanmaktadır. Sokolow-Lyon indeksi 20. yüzyılın ortalarında tanıtıldı ve o zamandan beri EKG yorumunun ortak bir parçası oldu.

Sokolow-Lyon Endeksi

Sokolow-Lyon indeksi, EKG dalga formları, özellikle V1 derivasyonundaki S dalgası ve V5 veya V6 derivasyonundaki R dalgasının (hangisi daha büyükse) amplitüdü kullanılarak hesaplanır. Formül:

Sokolow-Lyon Index=SV1​+RV5 veya V6​ 35 mm’den (3,5 mV) büyük bir indeks değerinin genellikle SlVH’nin göstergesi olduğu kabul edilir.

EKG’deki küçük kutular 1 mm genişliğinde ve 0,1 mV yüksekliğindedir. Bu, her küçük kutunun kalpteki 0,1 mV elektriksel aktiviteyi temsil ettiği anlamına gelir.

EKG’deki büyük kutular 5 mm genişliğinde ve 0,5 mV yüksekliğindedir. Bu, her büyük kutunun kalpteki 0,5 mV elektriksel aktiviteyi temsil ettiği anlamına gelir.

Klinik uygulamalar

Kardiyoloji
Sokolow-Lyon indeksi, sol ventriküldeki miyokard duvarının kalınlaşmasıyla karakterize bir durum olan sol ventriküler hipertrofinin tanısında yaygın olarak kullanılır. Bu durum sıklıkla hipertansiyon, kapak hastalığı veya kardiyomiyopati gibi altta yatan hastalıkların bir belirtisidir.

Prognostik Değer
İndeks aynı zamanda kalp yetmezliği ve ani kalp ölümü dahil olumsuz kardiyovasküler olaylar için prognostik bir belirteç olarak da kullanılıyor. Ancak tek başına kullanılmamalı, diğer tanı yöntemleri ve klinik kararlarla birlikte kullanılmalıdır.

Sınırlamalar ve Alternatifler

Duyarlılık ve Özgüllük: İndeks, özellikle ekokardiyografi gibi görüntüleme teknikleriyle karşılaştırıldığında, SlVH için yüksek duyarlılık ve özgüllükten yoksundur.
Popülasyona Özel: Çalışılan popülasyona bağlı olarak değişen etkililiğe sahip olabilir ve yaş, cinsiyet ve vücut büyüklüğüne göre ayarlamalar yapılması gerekebilir.
Tamamlayıcı Testler: Kapsamlı bir değerlendirme için genellikle ekokardiyografi ve kardiyak MR gibi daha gelişmiş tanı testleri gerekir.

Sokolow-Lyon indeksi mükemmel olmasa da, LVH’yi taramak için kolay erişilebilir, invazif olmayan ve uygun maliyetli bir yol sağlar. Bununla birlikte, sol ventriküler hipertrofinin veya altta yatan diğer kalp rahatsızlıklarının varlığını doğrulamak için daha geniş bir teşhis çalışmasının parçası olmalıdır.

Tarih

SLI ilk olarak 1949’da Morris Sokolow ve Thomas Lyon tarafından tanımlandı. SolVH’li hastalarda V1 derivasyonundaki S dalgasının ve V5 veya V6 derivasyonundaki R dalgasının amplitüdünün sıklıkla arttığını gözlemlediler. Bu bulguyu ölçmenin basit bir yolu olarak SLI’yı geliştirdiler.

  • SLI, kardiyovasküler hastalıkların geniş ve uzun vadeli bir çalışması olan Framingham Kalp Çalışmasında kullanıldı. Çalışma, SLI’nin kalp krizi ve felç için güçlü bir belirleyici olduğunu buldu.
  • SLI ayrıca yüksek tansiyon, kalp hastalığı ve diyabet gibi diğer rahatsızlıkları olan hastalarda LVH’yi teşhis etmek ve izlemek için de kullanılır.
  • SLI klinisyenler için değerli bir araçtır ancak mükemmel bir test olmadığını da unutmamak gerekir. SLI, pulmoner emboli ve perikardit gibi diğer rahatsızlıkları olan hastalarda yanlışlıkla yükselebilir.
  • SLI, LVH tanısı koymak için hastanın geçmişi ve fizik muayenesi gibi diğer klinik bilgilerle birlikte kullanılmalıdır.

Kaynak:

  1. Sokolow M, Lyon TP. The ventricular complex in left ventricular hypertrophy as obtained by unipolar precordial and limb leads. Am Heart J. 1949;37(2):161-186.
  2. Bacharova L, Chen H, Estes EH, Mateasik A, Bluemke DA, Lima JA, Burke GL, Soliman EZ. Determinants of discrepancies in detection and comparison of the prognostic significance of left ventricular hypertrophy by electrocardiogram and cardiac magnetic resonance imaging. Am J Cardiol. 2015;115(4):515-22.
  3. Hancock EW, Deal BJ, Mirvis DM, Okin P, Kligfield P, Gettes LS, Bailey JJ, Childers R, Gorgels A, Josephson M, Kors JA, Macfarlane P, Mason JW, Pahlm O, Rautaharju PM, Surawicz B, van Herpen G, Wagner GS, Wellens H; American Heart Association Electrocardiography and Arrhythmias Committee, Council on Clinical Cardiology; American College of Cardiology Foundation; Heart Rhythm Society. AHA/ACCF/HRS recommendations for the standardization and interpretation of the electrocardiogram: part V: electrocardiogram changes associated with cardiac chamber hypertrophy: a scientific statement from the American Heart Association Electrocardiography and Arrhythmias Committee, Council on Clinical Cardiology; the American College of Cardiology Foundation; and the Heart Rhythm Society. Endorsed by the International Society for Computerized Electrocardiology. J Am Coll Cardiol. 2009;53(11):992-1002.
%d