Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

İngilizcede; kayma işareti.

  • Normal kayma işaretinin kaybı, şüpheli pelvik peritoneal endometriozisli kadınların transvajinal ultrasonu (TVS) sırasında yapılan dinamik bir sonografik işarettir.
  • Douglas kesesi (POD) tutulumu ve obliterasyonu gösterir ve derin infiltre endometriozisi (DIE) düşündürür.
  • Bu teknik, ön rektum ve sigmoid kolonun üst uterus, serviks ve vajinal duvarın arka yüzü boyunca serbestçe kayıp kaymadığını değerlendirmek için hafif bir prob basıncı kullanmayı içerir.

Uterusun normal kayma hareketi “pozitif” bir kayma işareti olarak kabul edilir.

‘Negatif’ bir kayma işareti, bu kayma hareketinin olmadığı zamandır ve bu, Douglas kesesinin silindiğini gösterir. Çalışmalar, laparoskopi uygulanan endometriozis şüphesi olan kadınlarda, bu işaretin, POD obliterasyon olasılığını tahmin etmede %90’dan daha yüksek doğrulukta olduğunu, %72-83 arasında değişen bir duyarlılık ve %97-100 arasında bir özgüllüğe sahip olduğunu göstermiştir.

Ameliyatın karmaşıklığı ve peritoneal endometriozise bağlı POD obliterasyonu ile ilişkili uzun ameliyat süreleri göz önüne alındığında, laparoskopik cerrahın ameliyat öncesi POD durumunu bilmesi yararlıdır.

Facebook Yorumları