Tahmini okuma süresi: 2 dakika
 • Sklerit, genellikle kronik olan sklera iltihabıdır. (Bkz; Sklerit)
  • dermisin derin, yaygın veya lokal enflamasyonu.

=

Formları

 • Gözün ön segmentinin önündeki sklerit ile arka segmentin arkasındaki sklerit arasında bir ayrım yapılır.
 • Ön sklerit, nekrotizan ve nekrotizan olmayan sklerit olarak ikiye ayrılır.
 • Bundan sırayla, nadir görülen skleromalazi perforanlar ayırt edilir.

Etiyoloji

 • Skleritin yaklaşık % 50’si altta yatan sistemik bir hastalıkla ilişkilidir.
  • Bu altta yatan hastalıklar, bir yandan romatizmal (örneğin, kollajenoz) ve
  • otoimmün hastalıkları; polimiyozit, dermatomiyozit, ankilozan spondilit, panarteritis nodosa, Wegener granülomatozu, sistemik lupus, eritematoz
  • diğer yandan tüberküloz veya sifiliz gibi enfeksiyonları içerir.
 • Diğer nedenler;
  • korneanın lokal iltihabının (keratit) yayılması veya
  • iyatrojenik bir iletim

Klinik

 • Enflamasyon, etkilenen gözde şiddetli hassasiyetle birlikte skleranın ödemli şişmesine yol açar; kırmızı göz, ağrı,
  • Fakültatif semptomlar, skleranın kırmızı-mavimsi nodülleri ve siliyer enjeksiyondur.
  • çoğunlukla sadece bir tarafta mavimsi kırmızı renkte siliyer enjeksiyonlar,
 • Mevcut kemoz ve göz kapağı ödemi ile görme keskinliğinde de azalma olabilir; yabancı cisim hissi,
 • Bir komplikasyon olarak, inflamasyona bağlı skleral atrofi, stafilom oluşumuna yol açabilir.
 • Kornea tutulmuşsa, yara izi oluşabilir.

Teşhis

 • Kussmaul-Maier Hastalığı: ANCA negatif Vaskülit
 • Bu hastalık tipik olarak aşağıda belirtilen sistemik hastalıklarla ilişkilendirilebilir;
  • Lupus eritematoz
  • Wegener granülomatozu
  • Periarteritis nodosa

Terapi

 • Altta yatan hastalığın tedavisi, tedavinin önündedir.
 • Aynı zamanda steroidler ve steroidal olmayan antiinflamatuvar ilaçlarla semptomatik tedavi başlatılır.
 • Atropin, sfinkter pupilla kasını felç ederek irisi geçici olarak hareketsiz hale getirebilir.
Facebook Yorumları