Tahmini okuma süresi: 3 dakika

Deri yüzeyine yakın kan damarlarında 5 g/dL veya daha fazla deoksijene hemoglobin varlığı ile oluşan, derinin ve mukozanın mavi renk almasıdır. (bkz: Siyanoz)

Deri veya mukoza zarının mavimsi bir renk alması genellikle kandaki oksijen eksikliğinden kaynaklanır. Tıbbi terim siyanozdur.

“Siyanoz” terimi Yunanca “koyu mavi” veya “mavi-siyah” anlamına gelen “kyanos” kelimesinden türetilmiştir. Kandaki oksijeni azalmış hemoglobin miktarının artmasına bağlı olarak cilt ve mukoza zarlarında görülen mavimsi renk değişikliğini tanımlar.

Tarihsel Keşif:

Siyanoz, yüzyıllardır altta yatan tıbbi durumların klinik bir belirtisi olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte, siyanozun patofizyolojisi ve nedenlerinin anlaşılması, tıbbi bilgi ve teknolojideki ilerlemelerle zaman içinde gelişmiştir. Siyanoz ile kanda deoksijenlenmiş hemoglobin varlığı arasındaki bağlantı 19. yüzyılda kurulmuştur. Bilim insanları ve hekimler 20. yüzyılda siyanoz ile çeşitli kardiyovasküler ve solunum bozuklukları arasındaki ilişkiyi daha da aydınlatmışlardır.

Klinik Özellikler:

Siyanoz, cilt yüzeyine yakın kan damarlarında 5 g/dL veya daha fazla deoksijenlenmiş hemoglobin bulunması nedeniyle cilt ve mukoza zarlarında mavimsi renk değişikliği ile karakterizedir. Bu renk değişikliği en çok dudaklar, ağız, kulak memeleri ve tırnaklar gibi cildin ince olduğu bölgelerde belirgindir. Mavimsi renk dil, diş etleri ve gözleri de etkileyebilir.

İki ana siyanoz türü vardır:

Periferik siyanoz: Bu tür siyanoz, vazokonstriksiyon veya diğer faktörler nedeniyle eller ve ayaklar gibi ekstremitelere giden kan akışının azalmasından kaynaklanır. Soğuk hava, Raynaud fenomeni ve bazı ilaçlar periferik siyanoza neden olabilir. Genellikle geçici ve geri döndürülebilir bir durumdur.

Merkezi siyanoz: Bu tür siyanoz, tipik olarak solunum veya kardiyovasküler bozukluklara bağlı olarak kandaki sistemik oksijen eksikliğinden kaynaklanır. Konjenital kalp defektleri, pulmoner emboli, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) ve pnömoni gibi durumlar merkezi siyanoza yol açabilir.

Siyanoz altta yatan ciddi bir tıbbi durumun belirtisi olabilir ve derhal bir sağlık hizmeti sağlayıcısı tarafından değerlendirilmelidir. Teşhis, kapsamlı bir fizik muayene, oksijen satürasyonunun değerlendirilmesi ve siyanozun nedenini belirlemek için daha ileri testleri içerir. Tedavi altta yatan nedene bağlıdır ve oksijen tedavisi, ilaçlar, ameliyat veya yaşam tarzı değişikliklerini içerebilir.

Siyanoz nasıl teşhis edilir?

Siyanoz, cilt ve mukoza zarlarında karakteristik mavimsi renk değişikliğini arayacak olan bir sağlık hizmeti sağlayıcısı tarafından yapılan fiziksel muayene ile teşhis edilebilir. Siyanozun altında yatan nedeni belirlemek için daha ileri testler gerekebilir. Bu testler şunları içerebilir:

  • Nabız oksimetresi: Bu non-invaziv test, parmağa, kulak memesine veya ayak parmağına tutturulan küçük bir cihaz kullanarak kandaki oksijen doygunluğu seviyesini ölçer.
  • Kan testleri: Arteriyel kan gazı (ABG) testi kandaki oksijen ve karbondioksit seviyelerini ölçerek akciğerlerin ne kadar iyi çalıştığını belirlemeye yardımcı olur. Diğer kan testleri, hemoglobin seviyeleri de dahil olmak üzere genel kan hücresi sayılarını değerlendirmek ve anormal hemoglobin varyantlarının varlığını kontrol etmek için kullanılabilir.
  • Göğüs Röntgeni: Bu görüntüleme testi kalp ve akciğerler hakkında bilgi sağlayarak siyanoza neden olabilecek yapısal anormalliklerin veya akciğer rahatsızlıklarının belirlenmesine yardımcı olabilir.
  • Elektrokardiyogram (EKG): Bu test kalbin elektriksel aktivitesini kaydeder ve kalp ritminde veya yapısında siyanoza neden olabilecek anormalliklerin tespit edilmesine yardımcı olabilir.
  • Ekokardiyogram: Bu ultrason tabanlı görüntüleme tekniği, kalbin ayrıntılı görüntülerini sağlayarak sağlık hizmeti sağlayıcılarının kalbin yapısını ve işlevini değerlendirmesine olanak tanır.
  • Solunum fonksiyon testleri: Bu testler akciğer fonksiyonlarını ölçer ve siyanoza katkıda bulunabilecek akciğer hastalıklarının veya durumlarının belirlenmesine yardımcı olabilir.

Siyanoz için tedavi:

Siyanoz tedavisi altta yatan nedene bağlı olacaktır. Bazı olası tedavi seçenekleri şunları içerir:

Oksijen tedavisi: Kandaki oksijen seviyelerini artırmak ve siyanozu hafifletmek için bir burun kanülü, yüz maskesi veya diğer cihazlar aracılığıyla ek oksijen sağlanabilir.
İlaçlar: Siyanozun nedenine bağlı olarak, astım için bronkodilatörler, enfeksiyonlar için antibiyotikler veya kalp yetmezliği için diüretikler ve diğer kalp ilaçları gibi altta yatan durumu yönetmek için ilaçlar reçete edilebilir.
Ameliyat: Bazı durumlarda, siyanoza neden olan kalp veya akciğerlerdeki yapısal anormallikleri düzeltmek için cerrahi müdahale gerekebilir.
Yaşam tarzı değişiklikleri: Hastalara genel kalp ve akciğer sağlığını iyileştirmek için sigarayı bırakmak, sağlıklı kiloyu korumak ve düzenli fiziksel aktivitede bulunmak gibi yaşam tarzı değişiklikleri yapmaları önerilebilir.
Her bir vakada siyanozun spesifik nedenine dayalı olarak uygun tedavi planını belirlemek için bir sağlık uzmanına danışmak önemlidir.

Facebook Yorumları