Tahmini okuma süresi: 2 dakika

Siprofloksasin, film kaplı tabletler, oral süspansiyon, infüzyon preparatı, göz damlası, göz merhemi (Ciloxan®) ve kulak damlası (Ciproxin HC® + hidrokortizon) şeklinde mevcuttur. Orijinal Ciproxin®’e ek olarak çeşitli jenerikler mevcuttur. Siprofloksasin 1987’de onaylandı. Bu makale oral uygulama ile ilgilidir.

 • Siprofloksasin, bakteriyel bulaşıcı hastalıkları hassas patojenlerle tedavi etmek için kullanılan kinolon grubundan bakterisidal sentetik bir antibiyotiktir.
 • Bakterilerin sebep olduğu birçok hastalığın tedavisinde kullanılır. Bunların başında bakterilerin sebep olduğu bağırsak hastalıkları, idrar yolu, solunum yolu, safra yolu enfeksiyonları gelir. Şarbon tedavisinde de kullanılmaya başlanmıştır.
 • Etkiler, bakteriyel topoizomeraz II (DNA giraz) ve topoizomeraz IV’ün inhibisyonuna dayanır.
  • Bu grup antibiyotikler, bakterilerin DNA replikasyonunu ve hücre bölünmesini, Gyrase denilen enzimi bloke ederek engellerler ve bakterizid olarak etki ederler.
  • Gram negatif bakteriler üzerinde de etkilidir. [Gyrase enzimi kapalı DNA’da oryantasyonu sağlar. ]
 • Tabletler genellikle günde iki kez ve yemeksiz alınır.
 • Ancak siprofloksasin, süt ürünleri veya kalsiyum yönünden zengin yiyeceklerle birlikte verilmemelidir.
 • En yaygın olası yan etkiler mide bulantısı, kusma, ishal, hazımsızlık, iştahsızlık, kızarıklık ve artmış transaminaz seviyelerini içerir. Siprofloksasin, bir CYP1A2 inhibitörüdür ve ilaç etkileşimlerine neden olabilir.

Kimyasal

yapı

 • Siprofloksasin (C17H18FN3O3, Mr = 331.4 g / mol), suda hemen hemen çözünmeyen, beyazdan soluk sarıya, kristalin, hafif su emici bir tozdur.
 • Tabletlerde bulunan siprofloksasin hidroklorür monohidrat suda çözünür.
 • Yapısal olarak, florlanmış bir kinolon ve bir piperazin türevidir.

etkiler

 • Siprofloksasin, gram pozitif ve birçok gram negatif bakteriye karşı bakterisidal özelliklere sahiptir.
 • Etkiler, diğer şeylerin yanı sıra DNA replikasyonu için gerekli olan bakteriyel topoizomeraz II (DNA giraz) ve topoizomeraz IV’ün inhibisyonuna dayanır.
 • Yarı ömür dört ila yedi saattir.

Endikasyonlar

Bakteriyel enfeksiyon hastalıklarının hassas patojenleri için.


Uzman bilgilerine göre dozajlanır. İlaçlar genellikle günde iki kez ve yemeksiz verilir. Siprofloksasin, süt ürünleri veya kalsiyum yönünden zengin yiyeceklerle birlikte alınmamalıdır.

Siprofloksasin cildi nadiren güneşe duyarlı hale getirebildiğinden, tedavi sırasında güneş koruyucu uygulanmalı ve hastalar kendilerini uzun süre güneş ışığına maruz bırakmamalıdır, ışığa duyarlılık bölümüne bakınız.

Kontrendikasyonlar

 • Aşırı duyarlılık
 • Hamilelik ve emzirme dönemi
 • Büyüme aşamasının sonuna kadar çocuklar ve ergenler
 • Siprofloksasin tizanidin ile birleştirilmemelidir çünkü kas gevşetici konsantrasyonlarını istenmeyen etkiler ortaya çıkacak kadar artırabilir.

İhtiyati tedbirlerin tamamı tıbbi ürün bilgi sayfasında bulunabilir.

Etkileşimler

Siprofloksasin, bir CYP1A2 inhibitörüdür ve CYP1A2 substratlarının plazma konsantrasyonlarını artırabilir. Bunlar, örneğin teofilin, kafein, tizanidin, duloksetin ve klozapini içerir. Siprofloksasin yüksek bir etkileşim potansiyeline sahiptir ve çok sayıda başka ilaç etkileşimi mümkündür.

Yan etkiler

En yaygın olası yan etkiler mide bulantısı, kusma, ishal, hazımsızlık, iştahsızlık, kızarıklık ve artmış transaminaz seviyelerini içerir.

Facebook Yorumları