Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Antik Yunancadaki σύν (sún, “birlikte”) + ἔχειν (ékhein, “tutmak”) –> συνέχεια (sunékheia, “süreklilik, devamlılık”) –> Latincede synechia .

Sineşi, normalde birbirinden ayrılmış iki doku katmanının bağ dokusu adezyonları veya yapışmasıdır.

Sineşi, insan vücudundaki birçok organda, tercihen seröz membranlarda (perikardiyum, plevra ve periton) meydana gelebilir. Klinik olarak önemli diğer sineşi:

  • Iris sineşi
  • Rahim içi sineşi
  • Labial sineşi
  • Velofarengeal sineşi

Fizyolojik sineşi

Sünnet derisi ve glans penisi arasında fizyolojik sineşi mevcuttur. Erkek yenidoğanın sünnet derisi genellikle karşılık gelen bağ dokusu ile glansa bağlanır. Bu bağ dokusu normalde ergenlik çağının sonunda kendi kendine çözülür.

Facebook Yorumları