Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

sineanjiyokardiyografi : kalp odacıklarından ve büyük kan damarlarından kontrast maddenin geçişini kaydeden floroskopik bir ekranın hareketli resim fotoğrafı.

Sineanjiyografi nedir?

Sineanjiyografi terimi, kardiyak yapıların x-ışını ile fotoğraflanmasını tanımlar. Görüntüler artık sine film yerine dijital bilgisayar görüntüleme ortamlarında (örn. CD-ROM) elektronik olarak saklansa da bu terimin kullanımı devam etmektedir.

Sine tıbbi terim olarak ne anlama gelir?

Ardışık zaman döngülerinde çekilen ve bir monitörde dinamik bir sinema formatında görüntülenen bir dizi çoklu, hızlı kaydedilmiş görüntü için kullanılan bir MRI terimidir. Sine görüntüleme, eklemlerin ve omurganın bazı bölümlerinin gerçek hareket açıklığı çalışmalarını göstermek için kullanılabilir.

Sine ve floroskopi arasındaki fark nedir?

Bu modların birbirinden farklı olma yollarından biri, tek bir sine karesinin hastaya yaklaşık 10 floro karesi kadar doz vermesidir; tek bir DSA karesi ise 10 sine karesi (100 floro karesi) kadar doz verir. Şekil 2.4, floro ve sine arasındaki görüntü görünümü farklılıklarını göstermektedir.

Facebook Yorumları