Tahmini okuma süresi: 5 dakika

Pubik simfiz, edep kemiklerinin kaynaşma bölgesidir. (bkz: Simfizis) (bkz: pubis)

Anatomi

Pelvik kuşağın anatomisinde hayati bir bileşen olan pubik simfiz, pelvisin iki yarısı arasında bir bağlantı görevi görür. Pelvik kemiklerin birbirine bağlanmasında ayrılmaz bir rol oynar, bölgede stabilite ve esneklik sağlar. Burada, karmaşık tasarımını ve amacını araştırıyoruz.

Bileşimi ve Tipi:

Bir eklemden beklenenin aksine, pubik simfiz gerçek bir eklem değil, bir sinartrozdur. Tıbbi açıdan bu, daha dar anlamda simfiz olarak da adlandırılan fiber kıkırdağın benzersiz yapısı sayesinde elde edilen minimum harekete izin veren bir eklem olduğu anlamına gelir. Bu lifli kıkırdak tabakası daha spesifik olarak interpubik disk olarak adlandırılır.

Artikülasyon Yüzeyleri:

Pubik simfiz, bitişik iki pubik kemiğin fasiyes simfizleri ile arayüz oluşturur. Bu ara yüzeyler, sağlam ve esnek bir kıkırdak türü olan hiyalin kıkırdaktan oluşur. Böyle bir konfigürasyon, eklemin hem gerilimi hem de basıncı kaldırabilmesini sağlayarak bu kuvvetlerin dengeli bir şekilde dağılmasını sağlar. Bu tasarım, pelvik bölgenin karşılaştığı fiziksel stresler göz önüne alındığında, işlevi için gereklidir.

Yapısal Detaylar:

İki ossa coxae eklemi oluşturur. Bu kemiklerin her iki tarafında facies symphyseal olarak bilinen eklem yüzeyleri vardır. Yukarıda bahsedilen fiber kıkırdak esneyerek simfizeal boşluk olarak bilinen alanı oluşturabilir.

Bağlar ve Ekler:

Eklemin stabilitesini sağlayan iki bağ vardır. Eklemin üst kenarında, tıbbi olarak Ligamentum pubicum superius olarak adlandırılan üst inguinal bağ bulunur. Buna karşın, eklemin alt kenarında alt kasık bağı ya da Ligamentum pubicum inferius bulunur. Bu özel bağ, belirgin kavisli şekli nedeniyle halk arasında kavisli bağ olarak da adlandırılır.

Biyomekanik

Pelvik kemiklerin birleşim yerindeki kritik bir eklem olan kasık simfizi, çok çeşitli insan hareketlerinin kolaylaştırılmasında çok önemlidir. Ayakta dururken, yürürken veya otururken olsun, bu eklemin karmaşık tasarımı ve özellikleri değişen kuvvetlerle teste tabi tutulur. Bu makalede, çeşitli aktiviteler sırasında kasık simfizinde ortaya çıkan dinamikleri ve bu eklemin bu farklı streslere nasıl uyum sağladığını inceleyeceğiz.

Ayakta Durma Sırasındaki Kuvvetler:
Ayakta durduğumuzda femur kasık simfizine yukarıya doğru (kraniyal olarak) bir kuvvet uygular. Bu hareket, eklemin üst kenarının sıkışma yaşamasına yol açarak kenarların birbirine doğru hareket etmesine neden olur. Eş zamanlı olarak eklemin alt kenarı ayrılma eğilimi gösterir. Ancak yukarıda bahsedilen bağlar ve bağlar bu ayrılmayı engelleyerek stabiliteyi sağlar.

Yürümenin Kesme Kuvvetleri:
Yürüyüş kasık simfizinde büyüleyici bir güç dansı yaratır. Bir bacak serbestçe hareket ettikçe ve os coxae’yi (pelvik kemiğin bir kısmı) kraniale veya yukarıya doğru iterken, destekleyen bacağın os coxae’si az çok sabit veya “sabit” kalır. Bu dinamik, serbest bacak ve destekleyici bacağın sürekli rol değiştirmesiyle ritmik bir değişime neden olur. Bu salınım, iki koksadan birinin daima kranial yönde hareket etmesini sağlar. Sonuç olarak, pelvis her adımda yatay düzlemden farklı açılarda eğilerek eklemin uyum sağlama yeteneğini vurgular.

Oturma Duruşu:
Oturma eylemi statik gibi görünse de leğen kemiğimize etki eden kuvvetler farklı bir hikaye anlatır. Bu duruşta kuvvetler öncelikle pelvik kemiğin başka bir kısmı olan iskiuma etki eder. Bu kuvvetler ossa coxae’den hareket eder ve pubik simfizde birleşerek kompresyona neden olur.

Klinik

İnsan anatomisinde merkezi ve kritik bir yapı olan pelvik bölge vücuda destek ve denge sağlar. Ancak aynı zamanda ciddi rahatsızlık ve zorluklara neden olabilecek bazı yaralanmalara ve koşullara karşı da savunmasızdır. Pelvik bölgedeki birincil yapılardan biri olan simfiz, travma veya fizyolojik değişiklikler nedeniyle zarar görebilir ve bu da çeşitli semptomlara ve komplikasyonlara yol açabilir.

Travmatik Gözyaşları: Simfiz Yırtılması:
Pelvik bölgedeki yaralanmalar, özellikle de yüksek darbeli travmadan kaynaklananlar, simfiz yırtılması olarak bilinen duruma yol açabilir. Bu durum simfizde travmatik bir yırtılmayı içerir, sıklıkla şiddetli ağrıya neden olur ve acil tıbbi müdahale gerektirir. Bu tür kopmalar kaza, düşme, hatta sporla ilgili olaylar sonucu oluşabilmekte ve ciddiyetine göre cerrahi müdahale gerektirebilmektedir.

Hormonal Değişiklikler ve Gebelik:
Hamilelik vücutta birçok fizyolojik ve hormonal değişiklik meydana getirir. Böyle bir değişiklik pelvik bölgeyi, özellikle de simfizi etkiler. Vücut doğuma hazırlanırken simfizin gevşemesine neden olan ve onu daha esnek hale getiren bazı hormonlarda artış olur. Bu esneklik doğum sürecine yardımcı olsa da bazen simfizin ağrılı bir şekilde gevşemesine yol açarak hamileliğin çeşitli aşamalarında rahatsızlığa neden olabilir.

Doğumla İlgili Komplikasyonlar:
Doğum eylemi mucizevi olsa da pelvik bölgeye çok büyük bir yük getirebilir. Doğum sırasında simfiz üzerindeki aşırı gerilme veya baskı, genellikle simfiz bölünmesi olarak adlandırılan simfizyal ayrılmaya neden olabilir. Daha ciddi vakalarda, bu gerilme simfizin tamamen yırtılmasına kadar ilerleyebilir ve bu da doğum sonrası tıbbi veya cerrahi müdahaleyi gerektirebilir.

Bilim adamları ayrıca kasık simfizinin aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli işlevlerde yer aldığını öğrendi:

 • Pelvisin stabilizasyonu
 • Şok emici
 • Doğum sırasında bebeğin kafasının doğum kanalından geçmesine izin vermek
 • Kasık simfizi büyüleyici ve önemli bir eklemdir. İnsan hareketlerinde ve doğumda hayati bir rol oynar.

Tarih

Kasık simfizi, iki kasık kemiğinin buluştuğu pelvisin ön kısmındaki bir eklemdir. Pelvisi stabilize etmeye ve şoku absorbe etmeye yardımcı olan güçlü, fibrokartilajinöz bir eklemdir.

Kasık simfizinin tarihi anatominin ilk günlerine kadar izlenebilmektedir. Kasık simfizinin bilinen ilk tanımı 1543’te Flaman anatomist Andreas Vesalius tarafından yayınlandı. Vesalius kasık sempatizisini “bıçağın delinemeyen” “güçlü ve hareketsiz bir eklem” olarak tanımladı.

Hamilelik sırasında kasık simfizinde meydana gelen değişiklikleri ilk kez 18. yüzyılda Fransız anatomist Jean-Baptiste Morgagni tanımladı. Morgagni, hamilelik sırasında kasık simfizinin genişleyerek bebeğin kafasının doğum kanalından geçmesine izin verdiğini gözlemledi.

19. ve 20. yüzyıllarda bilim adamları kasık simfizinin işlevi ve yapısı hakkında daha fazla şey öğrenmeye başladılar. Kasık simfizinin kemik, kıkırdak ve bağlar da dahil olmak üzere çeşitli dokulardan oluşan karmaşık bir eklem olduğunu keşfettiler.

1543: Andreas Vesalius kasık simfizinin bilinen ilk tanımını yayınladı.

 1. yüzyıl: Jean-Baptiste Morgagni hamilelik sırasında kasık simfizinde meydana gelen değişiklikleri anlatıyor.
 2. ve 20. yüzyıllar: Bilim adamları kasık simfizinin işlevi ve yapısı hakkında daha fazla şey öğreniyor.
  Bugün, bilim adamları hala kasık simfizi hakkında daha fazla şey öğreniyorlar. Pelvik ağrı, pubik simfiz disfonksiyonu ve osteoartrit gibi çeşitli durumlarda kasık simfizinin rolünü araştırıyorlar.

Kaynak:

 1. Standring, S. (Ed.). (2016). Gray’s Anatomy: The Anatomical Basis of Clinical Practice (41st ed.). Elsevier.
 2. Moore, K. L., Dalley, A. F., & Agur, A. M. R. (2013). Clinically Oriented Anatomy (7th ed.). Lippincott Williams & Wilkins.
 3. Palastanga, N., & Soames, R. (2012). Anatomy and Human Movement: Structure and Function (6th ed.). Elsevier Health Sciences.
 4. Neumann, D. A. (2016). Kinesiology of the Musculoskeletal System: Foundations for Rehabilitation (3rd ed.). Elsevier. This text provides insights into the functional and applied anatomy, which would cover the movements and forces acting on joints, including the pubic symphysis.
 5. Nordin, M., & Frankel, V. H. (2012). Basic biomechanics of the musculoskeletal system (4th ed.). Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins. This book delves into the biomechanics of the musculoskeletal system and would be a relevant resource for understanding the forces and stresses on the pubic symphysis during various movements.
 6. Levangie, P. K., & Norkin, C. C. (2011). Joint structure and function: A comprehensive analysis (5th ed.). F.A. Davis. This text analyzes joint structure and function, offering a detailed view of the pubic symphysis in relation to various movements.
 7. Standring, S. (Ed.). (2016). Gray’s Anatomy: The Anatomical Basis of Clinical Practice (41st ed.). Elsevier. A foundational text, Gray’s Anatomy would provide detailed information about the anatomical structure of the pubic symphysis and the surrounding region.
 8. Wong, K. L., & Sahrmann, S. A. (2019). Pelvic Floor Function, Rehabilitation, and the Role of the Physical Therapist. Elsevier.
 9. DeLancey, J. O. L. (2016). Pelvic floor disorders: Surgical approach. Springer.
 10. Bø, K., & Sherburn, M. (2015). Evaluation of female pelvic-floor muscle function and strength. Elsevier.
Facebook Yorumları