Tahmini okuma süresi: 2 dakika

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Serebellar sendromlar, serebellum hasar gördüğünde ortaya çıkan semptomlar kümesidir. Beyincik, çeşitli motor fonksiyonlar için bir koordinasyon merkezi olduğundan, hasarın konumuna bağlı olarak çok farklı semptom kompleksleri ortaya çıkabilir. (Bkz; Sendrom)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Nedenleri

 • Serebellar sendromların olası nedenleri çoktur. Kalıtsal faktörlere (örneğin Friedreich ataksisi) ek olarak aşağıdakiler de düşünülebilir:
  1. Dolaşım bozuklukları (serebellar enfarktüs, serebellar kanama)
  2. Toksinler, ilaçlar (alkol), ilaçlar
  3. Enfeksiyonlar
  4. Metabolik hastalıklar
  5. Yetersiz beslenme
  6. İltihap
  7. Serebellar atrofi
  8. Serebellar tümörler (örn. Medulloblastoma)

Sınıflandırma

Zamana göre

 • akut
 • subakut
 • kronik
 • epizodik

Belirtiler

 • Serebellar ataksi (yürüyüş ataksisi, gövde ataksisi)
 • Hipotoni
 • Dismetri
 • Disdiadokinezi
 • Charcot Trias
  • Nistagmus, çift görme
  • İstekli hareket titremesi
  • Konuşma bozukluğu: ‘havlama’, telaffuzda, söylerken
 • Ayrıca baş ağrısı, baş dönmesi ve kusma gibi genel belirtiler ortaya çıkabilir.
 • Serebellumun arteriyel beslemesiyle ilgili olarak, olası semptomlar aşağıdaki gibi parçalanabilir:
Kan damarıSemptomlar
Arteria cerebelli superioripsilateral Hemataksi, kontralateral Duyarlılık, Horner Sendromu,
Arteria cerebelli inferior anteriorIpsilateral hemiataksi, vestibulokoklear sinir yetmezliği, fasiyal parezi, nistagmus, opsoklonus
Arteria cerebelli inferior posteriorIpsilateral hemiataksi, dismetri, lateropülsiyon, disdiadokinezi, nistagmus, disfaji; Kontralateral dissosiye duyarlılık bozukluğu
 • Alt arka serebellar arterin başarısızlığı, Wallenberg sendromu olarak da bilinir.

Teşhis

Temel teşhis

 • Temel tanı, aşağıdaki fonksiyonel testleri içermesi gereken ayrıntılı bir nörolojik muayeneyi içerir:
  • Romberg ayakta testi
  • Unterberger adım testi
  • Parmak-burun girişimi
  • Parmak takip testi
  • Diz topuk testi
  • Geri tepme fenomeni
  • Güç testi
 • Daha fazla teşhis, temel incelemenin bulgularına bağlı olarak, daha fazla teknik ve teknik olmayan prosedürler belirtilebilir:
  • Laboratuvar (E vitamini ve B12 vitamini, iltihaplanma parametreleri)
  • MR
  • EMG
  • ENG
  • EEG
  • BOS incelemesi
Facebook Yorumları