Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Ana Hint-Avrupa’da *sekʷ- (“takip etmek”)’dan türeyen, Ana İtalik’deki *sekʷōr’den türemiştir. ben takip ederim, gelirim, ardından gelirim anlamlarına gelir.

Şimdiki zamandaki aktif mastar hali; sequī‘dir. Bu eylemden de sequester (araclık etmek) türemiştir.

Facebook Yorumları