Tahmini okuma süresi: 2 dakika

Sinonim: Septum nasiBurun bölmesi, nasal septum, nazal bölme, burun septumu, Nasenscheidewand, Nasenseptum

 • Burun duvarı. (bkz: septum) (bkz: nazi)
 • Burnun sol ve sağ burun deliklerini ikiye ayıran kemik ve kıkırdaktan oluşan yapıdır.
  Kaynak: http://www.cedarmed.com/wp-content/uploads/2016/09/Septoplasty-Nasal-Airway-Surgery.png
  Kaynak: https://plasticsurgerykey.com/wp-content/uploads/2016/06/9781626230927_c016_f003.jpg

 

Anatomi

Buruna vasküler tedarik
ArteriyelDış burun;
A. facialis <— A. carotis externa
A. infraorbitalis <– A. maxillaris
A. dorsalis nasi au<— s A. ophthalmica

Burun boşluğu:
Ön kısım:
 A. ethmoidalis anterior <– A. ophthalmica (<– A. carotis interna) 
Arka kısım:
Aa. posteriores laterales ve A. sphenopalatina (<– A. maxillaris <— A. carotis externa)
A. ethmoidalis posterior <– A. ophthalmica  (<– A. carotis interna)
VenözDış burun:
V. facialis –> V. jugularis interna

Burun boşluğu: Plexus cavernosus concharum
V. ophthalmica inferior –> Sinus durae matris –> V. jugularis interna
 V. maxillaris –> V. jugularis interna
V. facialis –> V. jugularis interna
Plexus pterygoideus –> V. jugularis interna
Kaynak: https://image.slidesharecdn.com/hn017-171111091914/95/head-and-neck-anatomy-17-27-638.jpg?cb=1510392474

Nazal septum deviasyonu

Burun septumunun orta hattan travmatik veya büyümeye bağlı yanal sapması veya bükülmesi. Hafif bir bükülme genellikle asemptomatiktir, daha büyük bir sapma ile genellikle burun solunumunun tek taraflı tıkanması vardır. Burun kanaması, sinüzit, tübüler nezle veya farenjit eğilimi vardır. Şiddetli şikayetler varsa, ameliyat yapılır.

Epidemiyoloji: İnsanların yaklaşık% 80’i septal sapmadan etkilenir,% 25-50’si semptom geliştirir.

Etiyoloji:

 • Doğuştan
 • Iyatrojenik, ör. Forseps ile B. intrapartal
 • Travma: burnuna üfle, düş.

Fenotip:

 • Tüm nazal septumun merkezi pozisyondan sapması
 • Nazal septumun bir kısmının sapması, örn. B. bir septal mahmuz olarak
 • Sağa, sola veya S şeklinde sapmalar mümkün
 • Genellikle konkaların hiperplazisi ile ilişkilidir.

Komplikasyonlar:

Burun boşluğunun daralması ventilasyonu azaltır ve nefes almayı zorlaştırır. Takiben örn.

Kir parçacıklarının ve patojenlerin birikmesi ve artmış mukus üretimi yoluyla enfeksiyonları (rinit) ve bunların bulaşması (sinüzit, farenjit) için uygun ortam sağlamak
Koku alma epitelyumunun yetersiz havalandırılması nedeniyle koku alma bozuklukları
Tüp ventilasyon bozukluğu
Obstrüktif uyku apne sendromu.
Klinik; Engelli burun solunumu, Başağrıları, Horlama, Muhtemelen koku alma bozuklukları, Epistaksis.
Teşhis; Rinoskopi, Rinomanometre, Koku testi, BT.
Terapi; Terapi sadece semptomlar veya travma sonrası endikedir. Nazal septum cerrahi olarak, muhtemelen paranazal sinüslerin eşzamanlı olarak yenilenmesi ve / veya bir konshotomiyle düzeltilir.

Kaynak: https://sa1s3optim.patientpop.com/assets/images/provider/photos/1728229.jpg
Facebook Yorumları