Tahmini okuma süresi: 2 dakika
  • Lateral ventriküllerin ve korpus kallozumun üstünde, serebral korteksin altında bulunan, serebral yarım kürelerin her birinde bulunan eşleştirilmiş beyaz madde kütlesidir.
  • Yarı oval bir şekle sahiptir ve projeksiyon, komissural ve birleştirici lifler içerir. İnferolateral olarak bu lifler korona radiata ile süreklidir.

Temel bilgiler

Centrum semiovale, yatay kesitte yarı oval bir şekle sahiptir. Diğer şeylerin yanı sıra, birleşme lifleri ve kortikal projeksiyon lifleri içerir ve ventral olarak korona radiataya doğru devam eder.

Facebook Yorumları