Tahmini okuma süresi: 2 dakika

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

 • Lateral ventriküllerin ve korpus kallozumun üstünde, serebral korteksin altında bulunan, serebral yarım kürelerin her birinde bulunan eşleştirilmiş beyaz madde kütlesidir.
 • Yarı oval bir şekle sahiptir ve projeksiyon, komissural ve birleştirici lifler içerir. İnferolateral olarak bu lifler korona radiata ile süreklidir.

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Temel bilgiler

Centrum semiovale, yatay kesitte yarı oval bir şekle sahiptir. Diğer şeylerin yanı sıra, birleşme lifleri ve kortikal projeksiyon lifleri içerir ve ventral olarak korona radiataya doğru devam eder.

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Centrum semiovale & Corona radiata

Corona radiata, basal ganglia ve internal kapsülü çevreleyen ak cevherin bir tabakasıdır Beyin kabuğu ile kabuğun altındaki beyin bölgeleri arasındaki sinirsel iletimi sağlar. Sinir lifleri sayesinde beyin kabuğu ile talamus, basal ganglia ve beyin kökü arasında bağlantı kurur.

İşlev

Bilateral centrum semiovale

Beynin yarım kürelerindeki ak maddede bulunan beyin parçasıdır. Önemli birkaç işlevi bulunmaktadır:

 • Motor kontrolü: Vücudun koordineli ve kontrollü hareket etmesine yardımcı olur.
 • Duyusal işlem: Duyulardan gelen bilginin işlenmesine yardımcı olur. Örn; dokunma, görme ve duyma vs.
 • Bilişsel işlev: dikkat, hafıza veya problem çözmede yardımcı olur.
 • Bilginin entegrasyonu: beynin birçok kısmından gelen bilgiyi daha anlaşılabilir bir kısa versiyona çevirmesine yardımcı olur.

Klinik

C. Miller Fischer felç geçiren hastaların ölümünde sonra inceleme başlattı. Kadavraların kesimi esnasında beynin derin yapılarında “lacunae (boş odalar)” besleyen atar damarlarda tıkanıklık tespit etmiştir. Bu patoloji ile ilgili beş semptom tanımlamıştır;

 1. Yüz, kol ve bacakta zayıflık ve his kaybı, tek taraflı,
 2. Tek veya çift gözde görüş problemleri
 3. Konuşurken zorlanma ve konuşmayı algılarken,
 4. Baş dönmesi veya kordinasyon/denge kaybı
 5. Sebebi bilinmeyen baş ağrısı

Radyoloji

 • Centrum semiovale (basal ganglia boyunca) perivasküler boşluk için tipik bir bölge
 • Centrum semiovale enfarktüsü

Facebook Yorumları