Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Latincedeki sentiō (“hissetmek, algılamak)’nun geçmiş zamandaki edilgen ortacıdır. Anlamları:

  1. Hissettim, algıladım,
  2. Bilişsel olarak fark ettim,
  3. Bir fikrim varmış gibi hissettim, bir duyguyu hissettim.
SayıTekilÇoğul
Hal / Cins.Mask.Fem.NötrMask.FeminineNeuter
Nominatifsēnsussēnsasēnsumsēnsīsēnsaesēnsa
Genitifsēnsīsēnsaesēnsīsēnsōrumsēnsārumsēnsōrum
Datifsēnsōsēnsōsēnsīs
Akusatifsēnsumsēnsamsēnsumsēnsōssēnsāssēnsa
Ablatifsēnsōsēnsāsēnsōsēnsīs
Vokatifsēnsesēnsasēnsumsēnsīsēnsaesēnsa

sentiō (“hissetmek, algılamak”)’ın isim hali de olabilir.

HalTekilÇoğul
Nominatifsēnsussēnsūs
Genitifsēnsūssēnsuum
Datifsēnsuīsēnsibus
Akusatifsēnsumsēnsūs
Ablatifsēnsūsēnsibus
Vokatifsēnsussēnsūs

sēnsibilis ise algılanabilir, hissedilebilir, saptanabilir anlamlarına gelir. (Bkz; sensib-ilis)

SayıTekilÇoğul
Hal / Cins.Mask./Fem.NeuterMask./Fem.Neuter
Nominatifsēnsibilissēnsibilesēnsibilēssēnsibilia
Genitifsēnsibilissēnsibilium
Datifsēnsibilīsēnsibilibus
Akusatifsēnsibilemsēnsibilesēnsibilēssēnsibilīssēnsibilia
Ablatifsēnsibilīsēnsibilibus
Vokatifsēnsibilissēnsibilesēnsibilēssēnsibilia
Facebook Yorumları