Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Sinonim: Sensory, Sensoriya (Çoğul hali).

Latincedeki sentire (hissetmek)’nin isim hali olan sensus ‎(“Hissetme; his)’dan türeyen Geç Latincedeki sensorium, Yeni Latincedeki sensoriusdan türemiştir. His anlamına gelir.

Facebook Yorumları