Tahmini okuma süresi: 2 dakika

Sella turcica (Latince “Türk eyeri”), insan kafatasının tabanındaki sfenoid kemiğinde bir çöküntüdür. Adını, Türk kültüründe kullanılan, genellikle önü ve arkası destekler bulunan bir eyere benzemesinden almıştır. (bkz: sella) (bkz: turcica)

Kaması kemiğin bir kısmıdır.

İçindekiler

Anatomi:

Sella turcica, sfenoid kemiğin bir parçasıdır ve vücuttaki çeşitli fizyolojik süreçleri kontrol eden hormonların salınmasından sorumlu olan hipofiz bezini (hipofiz) içerir. Sella turcica, orta kranial fossada bulunur ve birkaç anatomik sınırı vardır: önde tuberculum sellae, arkada dorsum sellae ve yanalda karotid sulkus.

Klinik Önem:

Sella turcica’nın tıptaki birincil önemi, hipofiz bezi ile olan ilişkisinden gelir. Hipofiz tümörleri (adenomlar) gibi hipofiz bezini etkileyen hastalıklar, genellikle manyetik rezonans görüntüleme (MRI) veya bilgisayarlı tomografi (BT) gibi görüntüleme çalışmalarında sella turcica’nın görünümündeki değişikliklerle tanımlanabilir.

Hipofiz adenomları sella turcica’nın büyümesine neden olabilir. Alternatif olarak, genellikle sella turcica’yı kaplayan membran olan diyaframa sellae’deki bir kusur nedeniyle beyin omurilik sıvısı hipofiz bezinin olması gereken alanı doldurduğunda boş bir sella tursika oluşabilir.

Ayrıca, Cushing hastalığı, akromegali veya multipl endokrin neoplazi tip 1 (MEN1) gibi çeşitli sistemik hastalık veya sendromlarda da sella tursika’nın şekil veya boyutunda değişiklikler görülebilir.

Kaynak:

“Sella turcica.” Stedman’s Medical Dictionary, 28th ed. Lippincott Williams & Wilkins.

Facebook Yorumları