Tahmini okuma süresi: 3 dakika

Latincede sedareyatıştırmak, sakinleştirmek

Sedasyon, bir hastanın yatıştırıcı, yani sakinleştirici etkisi olan bir madde ile tedavi edilmesidir. İlişkili fiil sedate’dir.

Endikasyonlar

Sedasyonun amacı, ruhsal bir bozukluk bağlamında bir hastayı sakinleştirmek veya şiddetli ağrı nedeniyle bir hastayı uyuşturmak olabilir. Kural olarak, sakinleştirici ilaç uygulanmadan önce hastanın rızası alınmalıdır, ancak istisnai durumlarda (ağır psikoz, delilik veya intihar girişimi gibi) bu gerekli olmayabilir.

Birçok hastanede, bazı muayeneler veya terapötik müdahalelerden önce profilaktik sakinleştiricilerin uygulanması, hastanın stres seviyesini düşük tutmak için standart bir prosedürdür. Yaygın bir örnek, anesteziyolojik premedikasyonun bir parçası olarak hastaların hafif sedasyonudur.

Problemler

Çoğu sakinleştirici ile uzun süreli kullanım alışkanlığa yol açar, böylece istenen etkiyi elde etmek için daha yüksek bir doz gerekir. Ayrıca bağımlılık oluşabilir. Ayrıca, bazı sakinleştiriciler bilinç üzerinde bulanıklaştırıcı bir yan etkiye sahiptir ve alımdan sonra sürüş bozukluğuna neden olur.

Opiatlar (morfin) ve benzodiazepinler gibi bazı sakinleştiriciler öforik, kaygı giderici ve ruh halini iyileştirici etkiye sahiptir ve bu nedenle sıklıkla uyuşturucu olarak kötüye kullanılırlar. Ancak ilgili ilaçların bu niyetle alınması sedasyon olarak adlandırılmaz.

Sedasyon için en iyi ilaç hangisidir?

Benzodiazepinler ve barbitüratların (bir analjezik ile birlikte) etkili sedatif ajanlar olduğu kanıtlanmıştır.

Hangi sakinleştiriciler güvenlidir?

  • Ativan (lorazepam),
  • Valium (diazepam),
  • Klonopin (klonazepam) ve
  • Xanax (alprazolam) dahil olmak üzere kullanım için onaylanmış en az 15 benzodiazepin vardır.

Sempatolitikler, vücudun sempatik sinir sistemi (esasen “savaş ya da kaç” tepkisi) üzerinde çalışan anti-hipertansif ilaçlardır.

Sedasyon ne kadar güvenlidir?

Bilinçli sedasyon genellikle güvenlidir. Ancak, size çok fazla ilaç verilirse, solunumunuzla ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. Tüm prosedür boyunca bir sağlık görevlisi sizi izleyecektir. Gerekirse onlar nefes almanıza yardımcı olmak için her zaman özel ekipmanlara sahiptir.

En hızlı etki eden sedatif hangisidir?

Ketamin, 3 dakikalık medyan sedasyon süresi ile en hızlı etki gösteren ilaç olmuştur. Medyan sedasyon süresi tek başına haloperidol için 8 dakika, benzodiazepinler için 10 dakika ve sedatif ajan kombinasyonu için 17,5 dakika olmuştur.

YBÜ’de en yaygın kullanılan sedatif ilaçlar propofol, deksmedetomidin ve benzodiazepinlerdir; klonidin, ketamin, uçucu anestezikler ve nöromüsküler blokerler gibi diğer ajanlar da yardımcı tedaviler olarak kullanılmaktadır.

Sedasyon ne kadar sürer?

En az iki ila sekiz saat arasında sürebilirler. Bu sedasyon yönteminin etkileri kullanılan hapın türüne bağlıdır. Oral sedasyon türleri şunları içerir: Valium.

Sedasyon uyutur mu?

Genellikle “alacakaranlık sedasyonu” olarak adlandırılan sedasyon, hastayı uykulu, rahatlamış ve odaklanmamış hale getiren ilaçların uygulanmasını içerir. Genel anestezide olduğu gibi bilinçsiz olmaya zorlanmasanız da, uyuşukluk nedeniyle doğal olarak uykuya dalabilirsiniz.

Sakinleştirici verildiğinde ağrı hissediyor musunuz?

Hayır. Sedasyon diş hekimliğinde ağrı hissetmezsiniz. Daha ikna edici bir cevap: Diş hekimleri, işleminiz boyunca sizi rahat ve ağrısız tutmak için sedasyon ve anestezi kombinasyonunu kullanır.

Kendimi sakinleştirmek için ne alabilirim?

Benzodiazepinler, anksiyete tedavisinde de kullanılan Valium gibi ilaçlardır. En sık reçete edilen uyku haplarıdır. Bazı kas gevşetici özellikleri de içeren etkileri, beyin boyunca çalışan inhibitör bir nörotransmitter olan GABA’nın etkisini artırarak elde edilir.

Sedasyon nasıl hissettirir?

Sedasyonun etkileri kişiden kişiye bir dereceye kadar değişebilir, ancak çoğu insan birkaç dakika içinde uykulu ve rahatlamış hisseder. Hasta özellikle kol ve bacaklarında karıncalanma hissi ve ağırlık hissedebilir.

Sakinleştirilen hastalar duyabilir mi?

Hemşirelik ve diğer tıbbi personel genellikle sakinleştirilen kişilerle konuşur ve onlara neler olduğunu anlatır, çünkü yanıt veremeseler bile duyabilirler. Bazı kişiler sedasyon altındayken sadece belirsiz anılara sahipti. Sesler duymuşlar ancak konuşmaları veya ilgili kişileri hatırlayamamışlardır.

Akıl hastalarını ne ile sakinleştiriyorlar?

Ajite hastalarda sedasyon için kullanılan çeşitli ilaçlar arasında haloperidol, lorazepam, olanzapin ve droperidol bulunur. Haloperidol, agresif davranışın baskın özellik olduğu durumlarda tercih edilen ilaçtır ve yoğun bakım ünitesindeki ajite hastalar için yaygın olarak kullanılır.

Facebook Yorumları