Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Sinonim: Çürükçül , Saprobionts, Saprobionten, Folgezersetzer

  • organizmalar gıdalarını cansız maddelerden elde eder, genelde ölmüş veya çürümekte olan bitki ve hayvanların içerdiği organik bileşikleri kullanır.
  • Saprotroflar kendi gıdalarını yapamadıkları için bir tip heterotrof sayılırlar. Aralarında mantarların çoğu (kalanlar parazit, kommensal veya mutualistik simbiont gruplarındadır), bakteriler ve protozoalar bulunur.
  • Bazı hayvanlar (örneğin bok böcekleri ve leş akbabaları) ve fotosentez yapmayan bazı ender bitkilere de saprotrof olarak değinilebilir ama bunlara daha sık olarak saprofaj terimi kullanılır.
  • Eski bir terim olan saprofit artık geçersiz sayılmaktadır, çünkü -fit eki “bitki” demektir.
Facebook Yorumları