Tahmini okuma süresi: 3 dakika

İngilizce; Central venous pressure (CVP) 

Sağ atriyuma yakın torasik vena kavadaki basınçtır. CVP kritik bakım tıbbında önemli bir faktördür çünkü hastanın sıvı hacmi durumunu tahmin etmek, kardiyak fonksiyonu değerlendirmek ve kalbin sağ ventrikülünün ne kadar iyi çalıştığını ölçmek için kullanılabilir.

CVP sıvısı nedir?

Santral venöz basınç (CVP), kritik hastalarda sıvı resüsitasyonunu yönlendirmek için en sık kullanılan değişken olmaya devam etmektedir. CVP’nin kullanımı, intravenöz sıvılara yanıtı tahmin etmek için diğer indekslerin CVP’den daha iyi olduğunu bildiren birçok çalışmada sorgulanmıştır.

YBÜ’de CVP nedir?

Santral venöz basınç (CVP), kritik hastalarda sıvı resüsitasyonunu yönlendirmek için en sık kullanılan ölçümdür. Çoğunlukla sağ atriyuma veya sağ atriyuma mümkün olduğunca yakın superior veya inferior vena kavaya yerleştirilen bir santral venöz kateter (SVK) aracılığıyla yapılır.

Normal CVP nedir?

Santral venöz basınç, internal juguler ven yoluyla ilerletilen ve sağ atriyuma yakın superior vena kavaya yerleştirilen bir santral venöz kateter kullanılarak ölçülebilir. Normal bir santral venöz basınç değeri 8 ila 12 mmHg arasındadır.

Hastalar neden CVP’ye ihtiyaç duyar?

CVP venöz dönüşün bir ölçüsü olduğu için sıvı resüsitasyonunun yeterliliğini değerlendirmek ve özellikle ödem riski taşıyan hastalarda aşırı sıvı yüklenmesini önlemek için kullanılabilir. CVP normal olmasına rağmen klinik bulgular kötüleşiyorsa, bunun nedeni tek başına hipovolemi değildir.

Yüksek CVP nedir?

CVP, kardiyak fonksiyon ve venöz dönüşün etkileşimi ile belirlenir ve bu etkileşimin kendisi de kan hacmi ve venöz sistemin kompliyans özellikleri ile belirlenir. Bu nedenle, yüksek CVP kan hacmindeki bir artışı yansıtabileceği gibi kalp fonksiyonundaki bir bozukluğu da yansıtabilir.

CVP’yi ne yükseltir?

Bu nedenle, CVP ya venöz kan hacmindeki bir artışla ya da venöz kompliyansın azalmasıyla artar. İkinci değişiklik, venöz vasküler tonusu artıran ve kompliyansı azaltan venlerin içindeki düz kasın kasılmasından kaynaklanabilir.

CVP tıbbi olarak nerede kullanılır?

  • A dalgasının ortalamasını bulun.
  • A dalgasının yüksek noktasını okuyun.
  • A dalgasının alçak noktasını okuyun.
  • yüksek noktayı düşük noktaya ekleyin.
  • toplamı 2’ye bölün.
  • Sonuç ortalama CVP’dir.

Patofizyoloji

Sepsiste CVP neden düşüktür?

Sepsisli hastalarda CVP ölçümlerinin geçerliliği yaygın olarak tartışılmaktadır. Çok düşük CVP’nin düşük intravasküler hacimlerin göstergesi olduğu ve hacim genişlemesi ve doku hipoperfüzyonunda iyileşme için sıvıların (kristalloidler veya kolloidler) verilmesini desteklediği yaygın olarak kabul edilmektedir.

Peep CVP’ye ne yapar?

Bu çalışmanın bulguları PEEP’deki artışın CVP artışıyla doğrudan bir ilişkisi olduğunu göstermiştir. Yaklaşık olarak, PEEP’deki 5 cmH2O’luk bir artış CVP’de yaklaşık 2,5 cmH2O’luk bir artışla ilişkilendirilecektir.

CVP neyi yansıtır?

Santral venöz basınç (CVP), kalbin sağ atriyumuna yakın venae cavae’deki kan basıncıdır. CVP kalbe dönen kan miktarını ve kalbin kanı arteriyel sisteme geri pompalama yeteneğini yansıtır.

Sağ kalp yetmezliği CVP’yi artırır mı?

Sol kalp yetmezliği ve pulmoner ödemde CVP normal olabilirken, CVP’nin yükselmesi sağ kalp disfonksiyonu veya sağ ventrikül çıkışında tıkanıklık nedeniyle kanın sağ atriyumda biriktiğini gösterebilir.

CVP düşükse ne olur?

CVP, venöz dönüş ile ters orantılıdır. Ancak dikkate alınması gereken bir diğer faktör de intratorasik basınçtır. Santral venöz basınç intratorasik basıncın altına düşerse, santral venler sıkışır ve venöz dönüşü sınırlar.

Damarlarda neden düşük basınç vardır?

Damarlar içindeki basınç ve akış hızı, yapıları ve kanın yerçekimi kuvvetine karşı hareketi nedeniyle düşüktür.

Sepsiste CVP artar mı?

Septik hastalarda, artmış ortalama CVP, 28 günlük mortalitenin yanı sıra akut böbrek hasarının gelişimi ve ilerlemesi de dahil olmak üzere daha kötü sonuçlarla ilişkilendirilmiştir.

Müdahale

CVP nasıl düşürülür?

CVP’yi düşürmek için yaygın olarak kullanılan yöntemler IV sıvı kısıtlaması, venodilatasyon, venöz dönüşü azaltma ve hacim kasılmasıdır. CVP’yi ≤5 mmHg tutmak, karaciğer rezeksiyonu sırasında kan kaybını azaltmak ve kan transfüzyonu ihtiyacını ve tehlikelerini azaltmak için basit ve etkili bir yöntemdir.

CVP değerimi nasıl doğru yapabilirim?

Santral venöz basınç (CVP) ölçümlerinin doğru olmasını sağlamak için manometre tabanının hastanın sağ atriyumu (sıfır referans noktası) ile aynı hizada olduğundan emin olun. Manometre seti genellikle bu hizalamayı hızlı bir şekilde belirlemenizi sağlayan bir dengeleme çubuğu içerir.

CVP’yi koruma prosedüründe hangi ilaç kullanılır?

Heparinize salin solüsyonu arteriyel kateterlerde ve santral venöz basınç izleme kateterlerinde tıkanmayı önlemek için kullanılır. Düşük dozda bile heparin uygulaması ciddi komplikasyonlarla ilişkili olabilir.

Facebook Yorumları