Tahmini okuma süresi: 3 dakika

Sahra hastanesi, hastaların daha donanımlı bir hastaneye taşınmadan önce yerinde müdahale gördükleri geçici askerî hastane ya da mobil sağlık birimidir. Bu terim ilk olarak askeri tıpta kullanılmış, daha sonra felaket ve benzeri ciddi sivil durumlarda da kullanılmaya başlanmıştır.

Sahra Hastane Özellikleri

  • Destek üniteleri (su deposu, jeneratör)
  • İletişim altyapısı
  • Uydu sistemi
  • Işıklandırma, ısınma, havalandırma
  • Tam donanımlı laboratuvar, eczane, radyoloji ve triyaj
  • Genişleyebilir konteyner (ameliyathane)
  • Genişleyebilir konteyner (4 yataklı yoğun bakım)
  • – 1+1, 10, 30, 50, 100, 150 yataklı hasta yatakhanesi

İçindekiler

Alüminyum Sandık

Özel korumalı Alüminyum sandık-kutular Savunma Sanayi, Sağlık Sektörü, Endüstriyel alan, Acil Hizmetler, Ulaşım, Depolama ve Eğlence alanında geniş yelpazede kullanılmaktadır.

Dekontaminasyon Kabini

KBRN biriminin temel ihtiyacı dekontaminasyon kabini, acil ve kolay kurulabilen personelin hızlı dekontaminasyonunu ve temizlenmesini sağlayan şişirilebilir , taşınabilir izole sistemlerdir.

Dekontaminasyon Çadırı

Dekontaminasyonun doğru yapılması hayati önem taşır çünkü asıl amaç zararlı maddeyi uzaklaştırmak ve kimsenin bundan olumsuz etkilenmesini önlemektir.

Kampet

Kampetler, zeminin en soğuk katmanının üstünde kaldığı için insanları hasta etmezler. Yere hızlıca kurulabilmesi ve aynı şekilde toplanabilmesi sayesinde oldukça önemli bir portatif yatak olarak iş görmektedir.

Vakum Atel Seti

Hareketsizliği sağlamak için üretilmiş olan tıbbi alete verilen isimse ateldir. Özellikle kollarda sıklıkla kullanılan atel, uzvu sabit tutarak çok daha hızlı bir şekilde iyileşmesine olanak sağlar.

Negatif Basınçlı İzolasyon Kabini

U-ISOBAG – CP-8040B Bulaşıcı virüsler ve bakteriler gibi yaşamı tehdit eden mikroorganizmalara karşı ileri derecede koruma sağlayan, yüksek frekanslı sızdırmazlık teknolojisi kullanarak üretilen, izolasyon üniteleridir.

Vakum Sedye

Vakumlu sedye özellikle omur, pelvis veya uzuv travması durumunda (özellikle femur travması için) hastaların hareketsiz hale getirilmesi için kullanılan tıbbi bir cihazdır.

İzolasyon Kabini

İzolasyon (Karantina )kabinleri bulaşıcı hastalıklar konusunda en önemli tıbbi aletlerden bir tanesidir. Bunun sebebi ise sahip olduğu negatif hava basıncı teknolojisidir.

Şişme Kolonlu Çadır

Şişme çadırlar kullanım kolaylığı ve erişilebilirliği sayesinde oldukça etkili bir üründür. Kompresörler aracılığı ile hızlıca şişebilen çadırlar, birçok afet bölgesinde yardım konusunda çok etkili olacaktır.

Tarih

Arap yarımadasında

İslâm tarihinde yaralıları tedavi maksadıyla hazırlanan ilk sağlık merkezi, Hendek savaşında Eslem kabilesinden Rufeyde el-Ensâriyye adındaki kadına ait çadırdır. Sa’d b. Muâz başta olmak üzere savaşta yaralanan gaziler burada ilk tedavilerini görmüşlerdir. Bu çadır ilk seyyar hastane sayılabilir.
İslâm’da bina olarak kurulan ilk hastane ise Emevî Halifesi Velîd b. Abdülmelik’in 88/707 yılında kurduğu ve daha çok
cüzzamlıların tedavi edildiği hastanedir. Bu hastanede çalışan hekimlerin maaşları devlet tarafından ödendiği gibi, hastaların
ihtiyaçları için de hazineden tahsisat ayrılmıştı.

Medine’de Mescid’in yakınında hasta ve yaralıların tedâvî etmek üzere sürekli kurulu bulunan bir çadır hastahanesi olduğu bilinmektedir. Bu çadırda Rufeyde (Kuaybe) binti Sa’d el-Ensariye (el-Eslemiyye) adında bir tabip kadının bulunduğu ve İslâm tıp tarihinde ilk seyyar sahra hastahanesi kuran hasta bakıcı-tabip kişinin bu kadın olduğu ve onun kurduğu bu seyyar hastahaneye kaynaklarda “Rufeyde’nin çadırı” adının verildiği kaydedilir

Sahra hastaneleri – savaş alanından arka hastanelere etkin tıbbi tahliyenin eksik halkası – İngiltere’de 1690 yılına kadar, Kral William III’ün İrlanda seferi sırasında ortaya çıkmadı. Bu hastaneler ordulara eşlik etmek üzere tasarlanmıştı ve bu nedenle “yürüyen hastaneler” veya “uçan hastaneler” olarak adlandırılıyordu.

Bugünkü şekliyle sahra hastaneleri tıbbın ilerlemesiyle ortaya çıkmıştır ve muhtemelen ilk olarak Amerikan İç Savaşı sırasında kullanılmıştır. Bunların öncülleri, Haçlı Seferleri sırasında çeşitli şövalye tarikatlarının seyyar hastaneleriydi.

Somali

Somali’de yaşanan şiddetli kuraklık ülkeyi etkilemiş, yaygın gıda ve su kıtlığına yol açarak insani bir krize neden olmuştur. Bu sorunu çözmek için uluslararası yardım kuruluşları ve hükümet tarafından kuraklıktan etkilenenlere tıbbi yardım sağlamak amacıyla sahra hastaneleri kurulmuştur.

Bu sahra hastaneleri genellikle tıbbi bakıma erişimin sınırlı olduğu uzak bölgelerde kurulan geçici yapılardır. Muayene masaları, teşhis araçları ve ilk yardım malzemeleri gibi temel tıbbi ekipmanlarla donatılmışlardır. Yaygın hastalıkları tedavi etmenin yanı sıra, hastalıkların yayılmasını önlemeye yardımcı olmak için beslenme desteği ve hijyen teşviki gibi hizmetler de sunarlar.

Bu sahra hastanelerindeki tıbbi personel hem yerel hem de uluslararası sağlık çalışanlarından oluşmaktadır. Yerel topluluklarla yakın işbirliği içinde çalışarak, hijyen ve hastalıkların önlenmesinin önemi konusunda eğitim vermenin yanı sıra hayati önem taşıyan tıbbi bakım hizmetleri de sunuyorlar.

Zorlu koşullara rağmen, sahra hastaneleri kuraklıktan etkilenenlerin sağlığı üzerinde önemli bir etkiye sahip olmuştur. Hayat kurtaran tıbbi bakım sağladılar ve hastalıkların yayılmasını önlemeye yardımcı olarak zaten aşırı yük altında olan sağlık sistemlerinin yükünü azalttılar.

Sonuç olarak, Somali’deki kuraklığa yanıt olarak kurulan sahra hastaneleri, ihtiyaç sahiplerine tıbbi bakım ve hastalık önleme hizmetleri sağlayarak insani krizin ele alınmasında kritik bir rol oynamaktadır. Bu hastaneler, kuraklıktan etkilenenlerin sağlık ve refahını desteklemeye yönelik daha geniş çaplı çabaların önemli bir parçasıdır.

Facebook Yorumları