“Sağ Paket Dal Bloğu” (RBBB) terimi, kalbin elektriksel iletim sisteminin anatomik ve fizyolojik tanımlarına dayanmaktadır. “Sağ dal”, elektriksel uyarıların sağ ventriküle iletilmesinden sorumlu olan kalp iletim yolunun bir parçasıdır. “Blok” terimi, bu uyarıların iletimindeki bir engeli veya gecikmeyi belirtir. Dal blokları kavramı, 20. yüzyılın başlarında elektrokardiyografinin ortaya çıkışıyla daha net bir şekilde tanımlandı.

Sağ Paket Dal Bloğunun Patofizyolojisi

Anatomi ve Normal Fonksiyon

Sağ demet dalı, elektrik sinyallerinin AV düğümden ventriküllere iletilmesinden sorumlu olan His demetinin iki dalından biridir.

Blok Mekanizması

RBBB’de elektriksel uyarı sağ demet dalı boyunca ilerlerken geciktirilir veya bloke edilir. Bu, sağ ventrikülün daha yavaş, daha az koordineli bir kasılmasına neden olur.

Nedenler

  • Kardiyak: iskemik kalp hastalığı, miyokardit, kardiyomiyopatiler, konjenital kalp hastalığı.
  • Kalp Dışı: Pulmoner emboli, kronik akciğer hastalıkları ve bazı ilaçlar.

Sağ Paket Dal Bloğunun EKG Özellikleri

  • QRS Süresi: > 0,12 saniye.
  • rsR’, rSR’ veya qR Modeli: V1 ve V2 derivasyonlarında belirgin bir “tavşan kulağı” görünümü görebilirsiniz.
  • S Dalgası: Derivasyon I ve V6’da uzamış S dalgası.
  • İkincil Repolarizasyon Anormallikleri: Çoğunlukla QRS kompleksinin ana sapması yönünde zıt ST segmenti ve T dalgası değişiklikleri olarak ortaya çıkar.

Klinik Etkiler

İzole İnsidans: RBBB, özellikle genç bireylerde izolasyon halinde meydana gelirse iyi huylu olabilir.
Kardiyovasküler Hastalıklar: RBBB’nin varlığı, altta yatan kalp hastalığına işaret edebilir ve daha fazla araştırmayı garanti edebilir.

Tarih

Sağ dal bloğunun (RBBB) tarihi 1800’lü yılların sonlarına kadar uzanır. 1893 yılında Alman patolog Wilhelm His Jr., kalbin atriyumlarını ve ventriküllerini birbirine bağlayan bir kas lifi demetini tanımladı. Bu paket artık Onun paketi olarak biliniyor.

1903 yılında Fransız fizyolog Alfred Jost, His demetindeki bir bozulmanın kulakçıklardan karıncıklara olan elektrik iletiminde gecikmeye neden olabileceğini keşfetti. Bu gecikme, elektrokardiyogramda (EKG) RBBB olarak ortaya çıkabilir.

1900’lerin başında RBBB’nin nadir ve sıklıkla ölümcül bir durum olduğu düşünülüyordu. Ancak tıbbi teknolojideki ilerlemelerle birlikte araştırmacılar RBBB ve nedenleri hakkında daha fazla şey öğrenmeye başladı.

1950’li ve 1960’lı yıllarda araştırmacılar, RBBB’nin kalp hastalığı, doğuştan kalp kusurları ve bazı ilaçlar dahil olmak üzere çeşitli durumlardan kaynaklanabileceğini keşfettiler. Ayrıca RBBB’nin sıklıkla iyi huylu bir durum olduğunu ve RBBB’li birçok kişinin uzun ve sağlıklı yaşamlar yaşadığını da buldular.

Günümüzde RBBB en yaygın EKG anormalliklerinden biridir. Nüfusun %11 kadarının RBBB’ye sahip olduğu tahmin edilmektedir. Çoğu RBBB vakası asemptomatiktir, ancak bazı kişiler nefes darlığı, yorgunluk ve baş dönmesi gibi semptomlar yaşayabilir.

RBBB’nin spesifik bir tedavisi yoktur. Tedavi, RBBB’ye neden olabilecek altta yatan koşulların yönetilmesine odaklanır. Bazı durumlarda kalp atış hızını yavaşlatmak ve komplikasyonları önlemek için ilaçlar kullanılabilir.

RBBB’nin tarihi, bilimsel keşif ve ilerlemenin hikayesidir. Araştırmacılar, RBBB’nin nedenleri, tanısı ve tedavisine ilişkin anlayışımızda önemli ilerlemeler kaydetti. Bu araştırma, bu rahatsızlığı olan hastalar için daha iyi sonuçlara yol açmıştır.

Kaynak:

  1. Surawicz, B., Knilans, T., & Chou, T. C. (2001). Chou’s electrocardiography in clinical practice: adult and pediatric. WB Saunders.
  2. Elizari, M. V., Acunzo, R. S., Ferreiro, M. (2007). Hemiblocks revisited. Circulation, 115, 1154–1163.
  3. Al-Murani, M., Sivananthan, U., & Tayebjee, M. H. (2015). Right bundle branch block: a predictor of mortality in early systolic heart failure. European journal of heart failure, 17(6), 571-578.
%d blogcu bunu beğendi: