Safra

 • latincede(f) : bilis kelimesinden türeyen safra anlamına gelen sözcüktür.
 • Yunancada chólos kelimesinden gelir.
 • karaciğerdeki safra kanalındaki hepatocytler tarafından üretilip, safra kesesinde toplanır ve duodenum a verilir.
  kimyasal olarak:
  ana bileşeni farklı maddelerin içinde çözüldüğü sudur. elektrolitlerin yanısıra glykoproteine (muzine) de safranın kalın, koyu yapısından sorumludur. özel lipidler, safra asidi, phospholipidler, cholesterinler , safranın fizyolojik fonskyionuna katkıda bulunur.
  bunun yanında safranın içinde vücut atıkları, hormonlar, bilirubin kahve-sarı rengini safraya verir. şeker fizyolojik bir bileşeni değildir. barından safralara, glykocholiedenir.

  fizyoloji:

  karaciğerde üretildikten sonra, safra kanalında verilir, safra sıvısı ince, akışkan ve sarıdır.ductus hepaticus da toplanır. heister kapağı(plica spiralis) den sonra ductus cysticus üzerinden safra kesesinde toplanır.

  su kaybetmemek adına safra kekesi 10 katlı tabakaya sahiptir. safranın duodenum lumenine olan az ama devamlı salgısına hormon da eşlik eder.(örneğin cholezystokinin) safra kesesi kasılarak uyarılır ve safrayı ince bağırsağa döker.

  ince bağırsakta safrada amphiphillipidler oluşturur. özellikle safra asidi ve phospholipidler , besinler ile birlikte alınır. ince bağırsağın mizellelerinin lipaz sayesinde parçalanmış yağları da.mizellmler bağırsakta yağların emilimini mümkün kılar. ıleum un distal tarafında, safra asitleri bağırsak lumeninden uzaklaştırarak enterohepatik döngü diye adlandılaran döngüde devam ederler. portal damarlar üzerinden karaciğere ve ordada yağ sindirimi için tekrar hazır olurlar.
  bunun yanısıra safra özellikle önemli bir başka atık sıvı oluşturur.bu sıvı ile hormonları (özellikle steroid) veya hämoglobinatıkları bilirubin atılabilir.

  pathologie:

  cholesterinin yüksek olması(örneğin hypercholesterinämien) veya bilirubin (örneğin haemolytik anaemie) safrada çözünme dengesini aşıp, safra yolunda aksaklıklara yol açabilir. buda dokuda sert maddelerin oluşumunu teşvik eder,bu süreç cholelithiasise kadar ilerler.

Facebook Yorumları

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.