• Dil yarığı anlamına gelir. (bkz: rima) (bkz: glottidis)
  • Plicae vocales, aralarındaki yarık şeklindeki boşlukları ifade eder.
  • Fonetik olarak; rima glottidis glottis olarak gösterilir.

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Anatomi

  • İki parçadan oluşmuştur.
    • Pars intermembranacea; cartilago arytaenoideanın processus vocalesinin önünde yada bir başka deyişle ligamentum vocale arasında yer alır. sadece fısıldarken musculus cricoarytenoideus lateralis sayesinde kapanır.
    • Pars intercartilaginea; cartilago arytaenoideanın her iki processus vocalesinin arasında yer alır.phonation ve valsalva manövers esnasında kapanır, fısıldarken açıktır.

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Fizyoloji;

rima glottidis deki değişimler, fonasyon için önemli bir koşuldur.

%d