Tahmini okuma süresi: < 1 dakika
  • Revize Edilmiş Kardiyak Risk İndeksi (RCRI), bir hastanın perioperatif kardiyak komplikasyon riskini tahmin etmek için kullanılan bir araçtır. RCRI ve benzer klinik tahmin araçları, ameliyat öncesi değişkenler (örn., Hastanın yaşı, ameliyat türü, komorbid tanılar veya laboratuvar verileri) ile bir cerrahi hasta kohortunda kardiyak komplikasyon riski değerlendirilir.
  • 1977’de Goldman ve arkadaşları, artmış perioperatif kardiyak komplikasyon riski ile ilişkili dokuz değişkeni içeren ilk kardiyak risk indeksini geliştirdiler. Bu, Orijinal Kardiyak Risk Endeksi (veya alternatif olarak Goldman Endeksi) olarak bilinir hale geldi.
  • 1999’da Lee ve ark. 2893 hastadan elde edilen ve Revize Kardiyak Risk İndeksi (RCRI) olarak bilinen majör kalp dışı cerrahi geçiren ≥ 50 yaş 1422 hastada onaylanan bir kardiyak risk indeksi yayınladı. Lee, kardiyak komplikasyon riskinin arttığını öngören altı bağımsız değişken belirledi. Bir hastanın perioperatif kardiyak komplikasyon riski, mevcut değişkenlerin sayısı ile artmıştır.

Risk sınıflarıRisk faktörleri sayısıKalp riski
I. sınıf0%0,4
II. sınıf1%0,9
III. Sınıf2%6,6
IV. sınıf>3%11
Facebook Yorumları