re +‎ trahō (“sürüklerim”) →  retrahō (“Ben sürüklerim, geriye çekerim, geri çağırırım, silerim”) → retractus (“içine kapanık, çekilmiş”) → rētractō (“Tekrar taahhüt ediyorum; Geri çekiyorum, reddediyorum, kabul etmiyorum; retract”)→ retraction; 

Kas-iskelet sistemi ve solunum sistemlerini etkileyen tıbbi durumlar alanında, “geri çekilme” terimi, diş bakımında kas veya diş eti dokuları veya solunum sırasında interkostal kaslar olsun, vücuttaki dokular tarafından benimsenen anormal bir hareket veya pozisyonu ifade eder. Bu makale, çeşitli geri çekilme türlerini, bunların nedenlerini, amaçlarını ve tedavi yöntemlerini ele almaktadır.

Tipleri

Kas Retraksiyonu: Bir Kas-İskelet Sorunu

Kas retraksiyonu, genellikle ilgili tendonun uzunluğunun azalmasından kaynaklanan, kas dokusunun anormal kısalmasını ifade eder. Bu durum yalnızca kozmetik bir sorun değildir; genellikle kas liflerinin kısalmasına yol açan kas dokusunun geri çekilmesini veya geri çekilmesini içerir. Kas atrofisi ve yağ dejenerasyonunun eşlik ettiği kas retraksiyonu, önemli fonksiyonel bozulmaya yol açabilir. Bu durum, uzun süreli hareketsizlikten, yaralanmadan veya tendon onarımı sonrasında kas dokularının uygun şekilde mobilize edilmediği bir ameliyat sonrası komplikasyondan kaynaklanabilir.

Diş Eti Çekilmesi: Bir Diş Prosedürü

Diş hekimliği alanında, özellikle de protez tedavisinde diş eti çekilmesinin açık ve hayati bir amacı vardır. Bu prosedür, diş eti dokularını geçici olarak dişlerden uzaklaştırmak için kullanılır. Yer değiştirme, diş hekimlerinin kuron veya köprü oluşturmak için net ve kesin bir diş izlenimi elde etmelerine olanak tanır. Diş eti dokusunun sağlığını korumak ve bitiş çizgisinin (diş yapısının kronla buluştuğu sınır) doğru bir izlenimini sağlamak için bu retraksiyonun travmatik olmayan bir şekilde yapılması çok önemlidir. Modern diş hekimliği, hastaya minimum rahatsızlık vererek diş eti çekilmesini kolaylaştırmak için tasarlanmış bir dizi gelişmiş malzemeye sahiptir.

Respiratorik Retraksiyon: Bir Sıkıntı İşareti

Solunum bağlamındaki çekilmeler, solunum sıkıntısının klinik bir belirtisidir. Üst solunum yollarının veya bronşiyollerin kısmi tıkanması nedeniyle göğüs boşluğu içindeki hava basıncının azalmasıyla ortaya çıkarlar. Bu, kaburgalar veya diğer ilgili anatomik yapılar arasında yer alan interkostal kasların nefes alma sırasında içe doğru çekilmesine neden olur, bu da tıkanıklığın üstesinden gelme ve akciğerlere hava çekme çabasının sinyalini verir.

Göğüs Retraksiyon Türleri

Göğüs retraksiyonları konumlarına göre kategorize edilir:

Subkostal çekilmeler: Karın göğüs kafesinin altına doğru çekilir.
Substernal çekilmeler: Karın, göğüs kemiğinin veya göğüs kemiğinin altına çekilir.
Suprasternal çekilmeler: Boynun ortasındaki deri içe doğru çekilir.

Yönetme

Geri çekilmeleri tedavi etme yaklaşımı iki yönlüdür: Önce acil sıkıntıyı, sonra da altta yatan nedeni ele alın.

Solunum çekilmeleri için acil tıbbi müdahale hayati önem taşır. İlk acil tedavi, hava yolu şişmesini hafifletmek için oksijen ve ilaçların uygulanmasını içerebilir. Hastayı stabilize ettikten sonra, uzun vadeli tedaviyi yönlendirmek için altta yatan nedene (enfeksiyon, alerjik reaksiyon veya astım gibi daha kronik bir durum) ilişkin kapsamlı bir araştırma yapılır.

Geri çekilme, ister kaslarda, ister diş eti dokusunda, ister solunum sisteminde meydana gelsin, dikkatli değerlendirme ve yönetim gerektiren anormal bir duruma işaret eder. Kas-iskelet sistemi sorunlarında, kas ve tendon değişikliklerinin karmaşık bir etkileşimini içerirken diş hekimliği prosedürlerinde kontrollü bir klinik eylemdir. Solunum sıkıntısı durumunda bu, acil bakım gerektiren ciddi bir tehlikenin işaretidir. Sağlık hizmeti sağlayıcıları, geri çekme türlerini ve bunların spesifik bağlamlarını anlayarak daha etkili tedavi stratejileri tasarlayabilir ve birçok disiplinde hasta sonuçlarını iyileştirebilir.

“Geri çekilmenin” rol oynadığı çeşitli senaryoları anlamak, vücut sistemlerinin birbirine bağlılığını ve başlangıçta benzer belirtilerle ortaya çıkabilen durumların tedavisi için özel bilgi ihtiyacını vurgulamaktadır. Bu alanlardaki birleştirici amaç, rahatsızlığı ve olası komplikasyonları en aza indirirken işlevi ve sağlığı yeniden sağlamaktır.

Tarihçesi

“Geri çekilme” terimi ilk kez 17. yüzyılda tıbbi bağlamda kullanıldı. İngiliz doktor Thomas Willis bu terimi nefes alırken göğüs duvarının içeri çekilmesini tanımlamak için kullanmıştır. Willis, geri çekilmenin solunum sıkıntısı belirtisi olduğunu gözlemledi ve bunu zatürre ve diğer akciğer hastalıklarını teşhis etmek için kullandı.

18. ve 19. yüzyıllarda geri çekme, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği ve şok gibi diğer çeşitli tıbbi durumları tanımlamak için kullanıldı. Ayrıca enfeksiyon belirtisi olan yaranın etrafındaki derinin çekilmesini tanımlamak için de kullanıldı.

Günümüzde “geri çekilme” terimi, vücut dokularının içe doğru çekilmesi durumu için kullanılmaktadır. Buna kas zayıflığı, felç ve yara izi gibi çeşitli faktörler neden olabilir. Geri çekilme aynı zamanda solunum sıkıntısı, kalp yetmezliği ve böbrek yetmezliği gibi daha ciddi tıbbi durumların bir işareti de olabilir.

 1. yüzyılda Amerikalı doktor Benjamin Rush, pnömoni tanısı koymak için retraksiyon yöntemini ilk kez tanımlayan kişiydi. Rush, geri çekilmenin ciddi bir solunum sıkıntısı belirtisi olduğunu gözlemledi ve bunu ölüm riski yüksek olan hastaları belirlemek için kullandı.
 2. yüzyılda, Fransız doktor Jean-Martin Charcot, kalp yetmezliğini teşhis etmek için retraksiyon kullanımını ilk kez tanımlayan kişiydi. Charcot, retraksiyonun ciddi sol ventriküler fonksiyon bozukluğunun bir işareti olduğunu gözlemledi ve bunu ani kalp ölümü riski yüksek olan hastaları belirlemek için kullandı.
 3. yüzyılda Amerikalı doktor A. Graham Apley, şok tanısı koymak için retraksiyonun kullanımını ilk kez tanımlayan kişiydi. Apley, geri çekilmenin şiddetli hipovoleminin bir işareti olduğunu gözlemledi ve bunu acil sıvı resüsitasyonuna ihtiyaç duyan hastaları belirlemek için kullandı.
 • Göğüs duvarı ve derinin içe doğru çekilmesi nedeniyle geri çekilmeye bazen “emme işareti” adı verilir.
 • Çok fazla gülmek de geri çekilmeye neden olabilir. Çok güldüğümüzde diyaframımız kasılır ve göğüs duvarımız içe doğru çekilir. Bu genellikle bir sorun değildir ancak belirli tıbbi rahatsızlıkları olan kişilerde solunum sıkıntısı belirtisi olabilir.
 • Bir çalışma, geri çekilmenin bebeklerde yetişkinlere göre daha yaygın olduğunu buldu. Bunun nedeni bebeklerin göğüs kaslarının daha zayıf olması ve akciğerlerinin daha az gelişmiş olmasıdır.
 • Geri çekilme aynı zamanda opioidler ve sakinleştiriciler gibi bazı ilaçlardan da kaynaklanabilir. Bu ilaçlar kas güçsüzlüğüne ve felce neden olabilir, bu da geri çekilmeye yol açabilir.

Kaynak

 1. Magee, D. J. (2013). Orthopedic physical assessment. Elsevier Health Sciences. – This text details the assessment of musculoskeletal disorders and would provide insight into muscle retractions as a potential consequence of musculoskeletal injuries.
 2. Neumann, D. A. (2010). Kinesiology of the musculoskeletal system: foundations for rehabilitation. Mosby. – This book offers a detailed look into the mechanics of the musculoskeletal system, which includes the effects of muscle retractions.
 3. Rosenstiel, S. F., Land, M. F., & Fujimoto, J. (2006). Contemporary fixed prosthodontics. Mosby. – A resource on prosthodontics that includes techniques and materials for gingival retraction.
 4. Donovan, T. E., & Chee, W. W. (2004). A review of contemporary impression materials and techniques. Dental Clinics, 48(2), vi-vii, 445-470. – This paper reviews dental impression materials, some of which are used in conjunction with gingival retraction techniques.
 5. Kliegman, R. M., & Behrman, R. E. (2007). Nelson Textbook of Pediatrics. Elsevier Health Sciences. – This comprehensive textbook includes discussions on respiratory distress in pediatrics, which can involve retractions.
 6. West, J. B. (2012). Respiratory physiology: the essentials. Lippincott Williams & Wilkins. – This text provides a detailed explanation of respiratory mechanics, which can be disrupted in the presence of retractions.
%d