Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Latincede “Resideo” ise ‘geri’ ya da ‘tekrar’ anlamına gelen “re-” ön eki ile ‘oturuyorum’ anlamına gelen “sedeo” ön ekinden gelmektedir. Dolayısıyla, mecazi olarak, “resideo” ‘tekrar oturmak’ veya ‘kalmak’ olarak tercüme edilebilir. re +‎ sedeō (“oturmak, bulunmak”); Anlamları;

 • Ben ikamet ediyorum, dayanıyorum, katlanıyorum, oyalanıyorum; yerleşmek kalmak
  • Oturmaya devam ediyorum.
  • (mecazi olarak) Boştayım, hareketsizim.
  • Ben geride kaldım.
 • Şimdiki zaman (mastar) residēre,
 • Geçmiş zaman;
  • Etken; resēdī,
  • Edilgen; resessum

resid(eō) +‎ -uus –> residuus sıfatının anlamları;

 • Kalan (yapılacak)
 • Devam eden, hayatta kalan
 • Fazla
SayıTekilÇoğul
Hal / Cins.Mask.Fem.NötrMask.Fem.Nötr
Nominatifresiduusresiduaresiduumresiduīresiduaeresidua
Genitifresiduīresiduaeresiduīresiduōrumresiduārumresiduōrum
Datifresiduōresiduōresiduīs
Akusatifresiduumresiduamresiduumresiduōsresiduāsresidua
Ablatifresiduōresiduāresiduōresiduīs
Vokatifresidueresiduaresiduumresiduīresiduaeresidua

Eski Fransızcada residu –> residual (rezidüel): Kalıntıyla ilgili veya kalıntı olarak kalan.

“Residuum” terimi Latince “residuus” kelimesinden gelmektedir ve ‘kalan’, ‘artık’ anlamına gelmektedir. “resid(eō)” kökü Latince “resideo” fiilinden gelir ve “kalmak” veya “ikamet etmek” anlamına gelir. “-uus” son eki, sıfat oluşturmak için kullanılan Latince bir son ektir.

Facebook Yorumları