Tahmini okuma süresi: 2 dakika

Renin: Renin böbreklerde üretildiği için Latince böbrek anlamına gelen “renes” kelimesinden türetilmiştir.
Anjiyotensin: Kan damarlarıyla ilgili anlamına gelen “angio-” ve sistemin kan basıncı üzerindeki etkisine atıfta bulunan gerilimden türetilen “-tensin” kelimesinden gelir.
Aldosteron: Aldehitten gelen “Aldo-” ve “-steron” onun steroidal bir hormon olduğunu belirtir.

Tarih

RAAS’ın keşfi ve anlaşılması 20. yüzyılda gelişti. Hikaye, 19. yüzyılın sonlarında reninin izole edilmesiyle başlıyor ve reninin kan basıncının düzenlenmesinde rol oynadığının anlaşılmasıyla başlıyor. 20. yüzyılın ortalarına gelindiğinde, renin’den anjiyotensine ve ardından aldosterona giden reaksiyonlar zinciri çözüldü.

Renin’in Keşfi: 1898’de Robert Tigerstedt ve Per Bergman tavşan böbreklerinden “renin” adını verdikleri bir madde izole ettiler.
Anjiyotensin Keşfi: 1930’larda Goldblatt ve ark. reninin plazmadan daha sonra anjiyotensin olarak adlandırılan hipertansif bir madde üretebildiğini keşfetti.
Aldosteronun Rolü: 1950’lerde aldosteronun, adrenal korteks tarafından üretilen ve sodyum ve potasyum dengesini düzenleyen mineralokortikoid hormon olduğu tanımlandı.

Renin-Anjiyotensin-Aldosteron Sistemi, kan basıncı ve sıvı dengesinin ana düzenleyici sistemidir.

 • Kan basıncı düştüğünde veya böbreklerdeki sodyum konsantrasyonu düşük olduğunda böbreklerdeki jukstaglomerüler hücreler renin salgılar.
 • Renin, karaciğer tarafından üretilen anjiyotensinojeni anjiyotensin I‘e ayırır.
 • Anjiyotensin I ayrıca çoğunlukla akciğer kılcal damarlarında bulunan anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE) tarafından anjiyotensin II‘ye dönüştürülür.
 • Anjiyotensin II’nin birden fazla etkisi vardır:
 • Güçlü bir vazokonstriktördür ve kan basıncının artmasına neden olur.
 • Adrenal korteksten aldosteron salgılanmasını uyarır.
 • Sodyumun yeniden emilimini ve potasyum atılımını teşvik eder.
 • Antidiüretik hormonun (ADH) salgılanmasını uyarır.

Sistem kan basıncının, elektrolit dengesinin ve sıvı hacmi homeostazisinin korunmasına yardımcı olur. Hipertansiyon, kalp yetmezliği ve böbrek hastalıkları gibi patofizyolojik durumlarda çok önemli bir rol oynar.

Renin-Anjiyotensin-Aldosteron Sisteminin (RAAS) kardiyovasküler, renal ve elektrolit homeostazisinde önemli rolleri vardır. Fizyolojik önemi iyi belirlenmiş olsa da, moleküler bir teşhis aracı olarak kullanımı, özellikle hipertansif bozuklukların tanı ve ayrımında, renal arter stenozunun değerlendirilmesinde ve primer aldosteronizmin değerlendirilmesinde olmak üzere spesifik klinik senaryolarda da kabul edilmiştir.

RAAS Bileşenleri için Norm Referansları:

Plazma Renin Aktivitesi (PRA):

 • Sırtüstü (yatarak) pozisyon: 0,2-2,9 ng/mL/saat
 • Dik (ayakta) pozisyon: 0,7-5,7 ng/mL/saat

Plazma Aldosteron Konsantrasyonu (PAC):

 • Sırtüstü (yatarak) pozisyon: ≤10 ng/dL
 • Dik (ayakta) pozisyon: ≤30 ng/dL

Aldosteron-Renin Oranı (ARR):

20-40 (spesifik analize ve laboratuvara dayalı varyasyonlarla birlikte), özellikle yüksek aldosteron eşlik ettiğinde primer aldosteronizm belirtisidir. İlaçların, duruşun, günün saatinin ve diyetin bu değerleri etkileyebileceğini unutmamak çok önemlidir.

Bu norm referanslarını yorumlarken çeşitli faktörlerin dikkate alınması önemlidir:

Kan alma sırasında hastanın duruşu: Renin ve aldosteron seviyeleri, kan alma sırasında hastanın sırtüstü veya dik olmasına bağlı olarak önemli ölçüde farklılık gösterebilir.

İlaçlar: Yaygın olarak kullanılan birçok antihipertansif ilaç, RAAS bileşen düzeylerini değiştirebilir ve bu da testten önce ilaçtan arınma dönemi gerektirebilir.

Sodyum alımı: Diyetteki sodyum, renin ve aldosteron düzeylerini etkileyebilir.

Kaynak:

 1. Tigerstedt, R., & Bergman, P. G. (1898). Niere und Kreislauf. Skandinavisches Archiv Für Physiologie, 8(1), 223-271.
 2. Goldblatt, H., Lynch, J., Hanzal, R. F., & Summerville, W. W. (1934). Studies on experimental hypertension: I. The production of persistent elevation of systolic blood pressure by means of renal ischemia. The Journal of Experimental Medicine, 59(3), 347-379.
 3. Simpson, S. A., Tait, J. F., Wettstein, A., Neher, R., Von Euw, J., Schindler, O., & Reichstein, T. (1953). Constitution of aldosterone, a new mineralocorticoid. Experientia, 9(9), 333-338.
 4. Funder JW, Carey RM, Mantero F, et al. The Management of Primary Aldosteronism: Case Detection, Diagnosis, and Treatment: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab. 2016;101(5):1889-1916.
 5. Textor SC. Renovascular Hypertension and Ischemic Nephropathy. In: Taal MW, Chertow GM, Marsden PA, et al., editors. Brenner and Rector’s The Kidney. 9th ed. Elsevier; 2012: 1028-1052.
Facebook Yorumları