Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Latincedeki remissiō (“serbest bırakmak; geri gönderme; gevşeme, yumuşama; borcun azaltılması; bir hastalık veya semptomun yoğunluğunda azalma”) —> İngilizcede remission –> Tıp terminolojimizde; iyileşme. (Bkz: re)

Kanser belirti ve semptomlarının azalması veya kaybolması. Kısmi remisyonda, kanserin tüm belirti ve semptomları olmasa da bazıları ortadan kalkmıştır. Tam remisyonda, kanserin tüm belirti ve semptomları ortadan kalkmıştır, ancak kanser hala vücutta olabilir.

Remisyon kanserin ortadan kalktığı anlamına mı gelir?

Remisyon, kanserinizin belirti ve semptomlarının azaldığı anlamına gelir. Remisyon kısmi veya tam olabilir. Tam remisyonda kanserin tüm belirti ve semptomları ortadan kalkmıştır. Eğer 5 yıl veya daha uzun süre tam remisyonda kalırsanız, bazı doktorlar iyileştiğinizi söyleyebilir.

Remisyonda olup olmadığınızı nasıl anlarsınız?

Testler kanınızdaki kanser hücrelerini arar. Röntgen ve MRI gibi taramalar tümörünüzün küçülüp küçülmediğini veya ameliyattan sonra yok olup olmadığını ve tekrar büyümediğini gösterir. Remisyon olarak nitelendirmek için, tümörünüz ya tekrar büyümez ya da tedavileri bitirdikten sonra bir ay boyunca aynı boyutta kalır.

Remisyon dönemi nedir?

Hastalık belirtilerinin azaldığı (kısmi remisyon) veya kaybolduğu (tam remisyon) bir dönemdir. Kanserle ilgili olarak remisyon, taramalarda veya doktor sizi muayene ettiğinde kanser belirtisi olmadığı anlamına gelir.

Facebook Yorumları