Tahmini okuma süresi: 2 dakika

Latincedeki remissiō (“serbest bırakmak; geri gönderme; gevşeme, yumuşama; borcun azaltılması; bir hastalık veya semptomun yoğunluğunda azalma”) —> İngilizcede remission –> Tıp terminolojimizde; iyileşme. (Bkz: re)

Kanser remisyonu, kanser belirti ve semptomlarının azaldığı veya kaybolduğu bir dönemi tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Tedaviye olumlu bir yanıt verildiğini gösterir ve kanserle mücadele eden bireyler için umut sağlar. Bu makale, türleri, endikasyonları, teşhisi ve hastalar için etkileri de dahil olmak üzere kanser remisyonuna ayrıntılı bir genel bakış sağlamayı amaçlamaktadır.

Remisyon Türleri:

Kısmi Remisyon: Kısmi remisyonda, kanserin tüm belirti ve semptomları olmasa da bazıları ortadan kalkmıştır. Vücutta hala kanser kanıtı olmasına rağmen, tümör boyutundaki azalma ve semptomların hafiflemesi tedavi etkinliğinin olumlu göstergeleridir.
Tam Remisyon: Tam remisyonda kanserin tüm belirti ve semptomları ortadan kalkmıştır. Bu, vücutta tespit edilebilir bir kanser kanıtı olmadığını gösterir. Ancak, kanserin tekrarlamadığından emin olmak için sürekli gözetim ve takip gereklidir.

Remisyon Teşhisi:

Remisyon tanısı klinik değerlendirmeler, görüntüleme taramaları ve kan testleri dahil olmak üzere çeşitli faktörlere dayanır. Tıp uzmanları bir hastanın remisyonda olup olmadığını belirlemek için aşağıdakileri değerlendirir:

Klinik Değerlendirmeler: Doktorlar hastaları kanserle ilişkili fiziksel belirti ve semptomların varlığı veya yokluğu açısından inceler.
Görüntüleme Taramaları: X-ışınları, MRI’lar, CT taramaları veya PET taramaları gibi taramalar tümör boyutunu, küçülmesini veya tedaviden sonra kaybolmasını değerlendirmek için kullanılır.
Kan Testleri: Kan testleri kanser hücrelerinin veya kanser hücreleri tarafından kan dolaşımına salınan maddeler olan tümör belirteçlerinin varlığını tespit edebilir.

Remisyon Endikasyonları:

Remisyon olarak nitelendirilebilmesi için aşağıdaki koşulların karşılanması gerekir:

Tümör Büyümesi Yok: Tümör herhangi bir büyüme veya genişleme belirtisi göstermemelidir.
Stabil Boyut: Tümörün belirli bir süre boyunca, genellikle tedavinin tamamlanmasından en az bir ay sonra, aynı boyutta kalması veya boyutunun küçülmesi.
Semptomların Yokluğu: Kanserle ilişkili belirti ve semptomların önemli ölçüde azalması veya kaybolması.

Remisyonun Etkileri:

Tedavi Etkinliği: Remisyon, kanser tedavisine olumlu bir yanıt verildiğini gösterir ve tedavinin kanser hücrelerini azaltmada veya ortadan kaldırmada başarılı olduğunu düşündürür.
Prognoz: Remisyondaki hastalar, özellikle de beş yıl veya daha uzun süre tam remisyonda olanlar, bazı tıp uzmanları tarafından iyileşmiş olarak kabul edilebilir. Bununla birlikte, uzun süreli remisyon sağlamak için sürekli izleme ve takip gereklidir.
Duygusal Refah: Remisyon, bir iyileşme dönemine ve iyileşme şansının arttığına işaret ettiği için hastalar ve aileleri için umut ve rahatlama sağlar.

Kanser remisyonu, kanser tedavisinde önemli bir dönüm noktasıdır ve belirti ve semptomların azaldığını veya ortadan kalktığını gösterir. Kısmi remisyon hastalığın azaltılmasında ilerleme kaydedildiğini gösterirken, tam remisyon vücutta tespit edilebilir kanser bulunmadığını yansıtır. Remisyon tanısı klinik değerlendirmelere, görüntüleme taramalarına ve kan testlerine dayanır. Remisyon umut verir ve hastaları kansere karşı mücadelelerini sürdürmeye teşvik eder. Bununla birlikte, kanserin tekrarlamamasını ve uzun süreli remisyonu sağlamak için sürekli izleme ve takip şarttır.

Tarih

Remisyonun tarihi uzun ve karmaşıktır. “Remisyon” terimi kanser, kronik hastalıklar ve akıl hastalıkları da dahil olmak üzere çeşitli durumları tanımlamak için kullanılmıştır.

İngilizce’de “remisyon” teriminin kayıtlara geçen ilk kullanımı 14. yüzyılda olmuştur. Bu terim, bir hastalığın aktif olmadığı bir dönemi tanımlamak için kullanılmıştır.

19. yüzyılda “remisyon” terimi kanserin büyümediği bir dönemi tanımlamak için kullanılmaya başlandı. Bu, kanserin her zaman ölümcül bir hastalık olmadığı anlamına geldiği için önemli bir gelişmeydi.

20. yüzyılda kanser tedavisinde büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Bu ilerlemeler, kanserden kurtulan insan sayısında artışa yol açmıştır.

Günümüzde remisyon birçok kanser türü için yaygın bir sonuçtur. Ancak, remisyonun her zaman tedavi anlamına gelmediğini unutmamak önemlidir. Bazı durumlarda, kanser bir remisyon döneminden sonra geri dönebilir.

Remisyonun tarihi bir umut ve ilerleme hikayesidir. Tıp alanındaki ilerlemelerin insanların daha uzun ve sağlıklı yaşamalarını nasıl mümkün kıldığının öyküsüdür.

İşte remisyon tarihindeki bazı önemli olaylar:

14. yüzyıl: “Remisyon” terimi ilk kez İngilizce olarak kaydedildi.
19. yüzyıl: “Remisyon” terimi kanserin büyümediği bir dönemi tanımlamak için kullanılmaya başlandı.
20. yüzyıl: Kanser tedavisindeki büyük ilerlemeler, kanserden kurtulma deneyimi yaşayan insanların sayısında artışa yol açar.
Günümüzde: Remisyon, birçok kanser türü için yaygın bir sonuçtur.

Facebook Yorumları