Tahmini okuma süresi: 2 dakika

Latince reductiō, reductiōnem‘den —> Eski Fransızca reducion‘dan ödünçleme —> Orta İngilizce reduccion.

Redüksiyon, bir kırığı veya çıkığı doğru hizaya getirmek için yapılan cerrahi bir işlemdir.

Kimya

Neden buna indirgeme diyorlar?

Kimyanın ilk günlerinde oksidasyon oksijen atomu kazanımı, redüksiyon ise oksijen atomu kaybı olarak tanımlanıyordu. Hg’nin bir oksijen atomu kaybettiği için indirgendiği söyleniyordu.

Kırılmada indirgenme ne anlama gelir?

Doktor, kırık kemiğin uçlarını aynı hizaya gelene kadar itecek veya çekecektir. Prosedürün bu kısmına redüksiyon denir. Daha sonra doktorunuz, iyileşirken kemiği yerinde tutmaya yardımcı olmak için etkilenen kol veya bacağa bir alçı veya atel koyacaktır. Doktor kemiğin düzgün bir şekilde hizalanıp hizalanmadığını kontrol etmek için bir röntgen çekecektir.

Anatomik redüksiyon nedir?

İnsan vücudundaki kemik kırıklarının optimum iyileşmesi için, kemiğin ve çevresindeki eklemlerin tekrar doğru şekilde çalışabilmesini sağlamak amacıyla, kırık kemiğin parçalarının yeniden yapılandırılması için konumlandırılmasını ve hizalanmasını içeren anatomik bir redüksiyona tabi tutulması gerekir.

Ortopedide redüksiyon ne anlama gelir?

Kapalı redüksiyon, kırık bir kemiği deriyi kesip açmadan yerleştirme (küçültme) prosedürüdür. Kırık kemik yerine yerleştirilir ve böylece daha iyi bir hizalamayla yeniden büyümesi sağlanır. Kemik kırıldıktan sonra mümkün olan en kısa sürede yapıldığında en iyi sonucu verir.

Redüksiyon ameliyatı ne demektir?

Kapalı redüksiyon, kırık bir kemiği ameliyatsız olarak ayarlama (küçültme) prosedürüdür. Kemiğin daha iyi bir hizalama ile birlikte yeniden büyümesini sağlar. Bir ortopedi cerrahı (kemik doktoru) veya bu prosedürü uygulama deneyimi olan bir birinci basamak sağlık hizmeti sağlayıcısı tarafından yapılabilir.

Eklem redüksiyonu nedir?

Kırık bir kemiğin veya çıkık bir eklemin “redüksiyonu”, kırık parçaları arasındaki boşluğun veya bir eklemin iki kemiği arasındaki boşluğun “azaltılması” anlamına gelir. Bir kırık redüksiyon gerektiriyorsa, bu genellikle Acil Serviste gerçekleştirilir.

Redüksiyon ve fiksasyon arasındaki fark nedir?

Kapalı redüksiyonda doktor, kemiği cerrahi olarak açığa çıkarmadan kemikleri fiziksel olarak yerine yerleştirir. Dahili fiksasyon, kemikleri fiziksel olarak yeniden bağlama yöntemini ifade eder. Bu yöntemde kemikleri doğru şekilde hizalamak için özel vidalar, plakalar, teller veya çiviler kullanılır.

Redüksiyon ve immobilizasyon ne anlama gelir?

Redüksiyon, kırık veya çıkıktan sonra kemiklerin normal pozisyonlarına yeniden yerleştirilmesidir. Redüksiyonun amacı iyileşmeyi ve normal işlevi desteklemek ve ağrıyı azaltmaktır. İmmobilizasyon, yeniden hizalamadan sonra kemiğin veya eklemin hareket etmesini önlemek için kullanılır.

Tüm kırıklar redüksiyon gerektirir mi?

Bazı kırıklar karmaşıktır ve kemik(ler)in düzgün bir şekilde iyileşebilmesi için plakaların, pimlerin veya vidaların yerleştirilmesi için ameliyat gerektirirken, diğer kırıklar ameliyat olmadan, ciltte herhangi bir kesi yapılmadan gerçekleştirilen kapalı redüksiyon yöntemi kullanılarak sıfırlanabilir.

Kırıklar neden redükte edilir?

Kırık redüksiyonu, bir kırıktan sonra bir kemiğin nasıl sabitlendiğini veya ayarlandığını tanımlamak için kullanılan terimdir. İyileşmenin gerçekleşebilmesi için kemik parçalarının birbirine yakın yerleştirilmesi gerekir. Kırık redüksiyonu, kemiğin düzgün bir şekilde iyileşmesini ve kalıcı fonksiyon kaybı veya deformitenin önlenmesini sağlamak için gereklidir.

Facebook Yorumları