Tahmini okuma süresi: < 1 dakika
  • Armutsu çıkıntı (Bkz; Recessus) (Bkz; piriformis)
  • Piriformis girintisi, hipofarinksin mukozal bir bölmesidir.

Anatomi

Recessus piriformis, medial olarak plica aryepiglottica, lateral olarak tiroid kıkırdağı ve tirohyoid membran ile sınırlıdır. Girintinin içinde, üst Nervus laringeus’un neden olduğu Plica nervi laringei superioris görülebilir.

Klinik

Aditus laringis’in özel sınır yapıları, entübasyon sırasında oryantasyon yardımcıları olarak hizmet eder. Yutulan yabancı cisimler genellikle krikoid kıkırdak bölgesinde veya doğrudan piriform girintide bulunur.

Facebook Yorumları