Tahmini okuma süresi: 2 dakika
 • Sinonim : Crackles, crepitations, veya rales, Rasselgeräusch (RG)
 • Ral akciğer oskültasyonunda genellikle inspiryum sırasında duyulan çıtırtı sesine benzeyen anormal solunum sesleridir.
 • Bronşit, pnömoni ve pulmoner fibrozis gibi akciğer patolojilerinde duyulabilir, ayrıca daha nadir olmak üzere konjestif kalp yetmezliğinde de duyulabilir.
 • Üç grupta incelenebilir:
  1. İnce raller: İnspirasyonun sonunda duyulur, öksürünce kaybolmaz, kısa süreli yüksek volümlü çıtırtı benzeri ince seslerdir. Bronşiolit, bronkopnömoni, konjesyon, atelektazi gibi akciğer patolojilerde duyulur.
  2. Orta raller: Öksürükle artarlar, ince rallerle birlikte bulunurlar, insprasyon ortasında daha düşük frekanslı seslerdir. Bronşiolit, bronşektazi, akciğer tüberkülozu,apse, konjesyon gibi akciğer patolojilerinde duyulur.
  3. Kaba raller: Gargara sesine benzerler, büyük hava yollarındaki sekresyonlara bağlıdır. Kuvvetli öksürükle kaybolurlar, akut pnömoninin rezolüsyon döneminde duyulabilir.

Sınıflandırma

Tıkırtı sesleri, akustik karakterinin çeşitli yönlerine göre sınıflandırılabilir. Daha yeni alt bölümler, ‘ikincil solunum gürültüsü’ terimine dayanır ve sadece ıslak tıkırtı seslerini ‘rali’ altında sınıflandırır.

Islak tıkırtı sesleri

Nemli ral, özellikle inhalasyon sırasında (inspirasyon) ince salgılarla (örn. Ödem sıvısı) üretilir. Üç sınıfa ayrılabilirler:

 • Kaba kabarcık (ayrıca: büyük kabarcıklı)
 • orta kabarcıklı
 • ince kabarcık (ayrıca: küçük kabarcık)

Gürültünün doğası, hava yolunun hangi bölümünün etkilendiğini gösterir. Kaba kabarcıklı ral, küçük lümenli bölümlerde daha büyük lümenli, ince kabarcıklı ralli bölümlerde ortaya çıkar. Kaba kabarcıklı ral, özellikle pulmoner ödem veya bronşektazide bulunur. Bazen o kadar nettirler ki onları stetoskop olmadan duyabilirsiniz. Kabarcık ortası ral, örneğin bronşit bağlamında ortaya çıkar. İnce kabarcıklı RG, örneğin pnömoni bağlamında alveollere yakın tipik bir problemdir.

Nemli RG’nin sağlam yönü ayrıca stetoskop ile hastalıklı doku alanı arasındaki doku katmanlarına da bağlıdır. Bu nedenle, üç ek ses özelliği arasında bir ayrım yapılır:

 • çınlayan
 • çınlamayan
 • metalik

Zil çalma ralleri daha yüksek bir perdeye sahiptir ve ‘kulağa yakın’ bir bulgu için konuşurlar. Çınlamayan raller durumunda, bulgu ‘kulaktan daha uzakta’, yani akciğerlerin içinde, bronşların yakınında. rallerin metalik sesi pnömotoraksta kaydedilir.

Kuru tıkırtı sesleri

Kuru raller- yeni terminolojiye göre ‘kuru ikincil sesler’, çoğunlukla hava yollarındaki mukoza zarının şişmesiyle bağlantılı olarak viskoz sekresyonlardan kaynaklanır. Islak rallerden daha melodik ses çıkarırlar ve ıslık, hırıltı veya uğultu olarak fark edilirler. Bu sesler, hava akımındaki viskoz mukusun titreşimlerinden kaynaklanır ve tipik KOAH ve bronşiyal astımdır.

Çıtırtılı çıngıraklar

Sklerofoni olarak da bilinen cızırtılı tıkırtı, soluk sonu gürültü olgusudur (inhalasyonun sonunda meydana gelir). Diğer tıkırtı seslerinin aksine, nefes alma sırasında çıtırtı sesi daha da yükselir. Esas olarak akciğerlerin alt kısımlarında ortaya çıkar ve pulmoner fibrozu gösterebilir.

Facebook Yorumları