Tahmini okuma süresi: 2 dakika

Sinonim: Speiche.

Kaynak: http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS9A3e2-Ptnh86wU5wRV8CX9B4-ins9r0QTL0Y0rikCEKbHnEkh5Q

Antik Yunancadaki k ἄρδις(árdis, sivri) kelimesinden türeyen Latincedeki radius kelimesi ışın, doğru çizgi anlamına gelir.
Anatomide, önkol kemiğini ifade eder.

Kaynak: http://www.webquest.hawaii.edu/kahihi/mathdictionary/images/radius.png
HalTekilÇoğul
nominatifradiusradiī
genitifradiīradiōrum
datifradiōradiīs
akusatifradiumradiōs
ablatifradiōradiīs
vokatifradieradiī
  • Radialis veya radial: Önkol kemiğine ait veya önkol kemiğinin, önkol kemiğine doğru anlamlarına gelir. (Bkz; Radi-alis)
  • Radiatus; Yayılmış anlamına gelir.
SayıTekilÇoğul
Hal / Cins.Mask.Fem.NötrMask.Fem.Nötr
nominatifradiātusradiātaradiātumradiātīradiātaeradiāta
genitifradiātīradiātaeradiātīradiātōrumradiātārumradiātōrum
datifradiātōradiātōradiātīs
akusatifradiātumradiātamradiātumradiātōsradiātāsradiāta
ablatifradiātōradiātāradiātōradiātīs
vokatifradiāteradiātaradiātumradiātīradiātaeradiāta


Klinik

  • Yetişkinlerde en çok rastlanan kemik kırığı radius fraktürüdür.

    Kaynak: http://orthoinfo.aaos.org/figures/A00412F03.jpg
Facebook Yorumları