Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Talamusun çekirdeklerinden ön kol veya ‘iç kapsül’ün arka kolunun alt, retrolentiform kısmı yoluyla serebral kortekse ulaştırdığı projeksiyon lifleri. (Bkz; Radiatio) (Bkz; thalami)

Bu bağlantılar hem artan hem de azalan yönlerde çalışabilir.

Anatomi

Radiatio thalami’nin lifleri, Capsula interna boyunca birbirine çok yakın bir şekilde ilerler ve daha sonra geniş bir yelpazede yayılır. Koku yolu dışında, neredeyse tüm afferentler talamik radyasyon yoluyla serebral kortekse gider.

Talamik radyasyon farklı talamik gövdelere ayrılır:

  • Ön talamik sap (radiatio thalami anterior): ön lobu çeker
  • arka talamik sap (radiatio thalami posterior): oksipital lobu çeker
  • üst talamus sapı (radiatio thalami centralis): parietal loba doğru uzanır
  • alt talamik sap (radiatio thalami inferior): temporal loba doğru uzanır
Facebook Yorumları