Tahmini okuma süresi: 2 dakika

intravenous push; intra venöz yoldan serum ve seyretilmemiş bir ilacı uygulama uygulamayı ifade eder.

bilinçsiz ve dikkatsiz yapılması anaflaksi ve ani kalp durması veya solunum depresyonuna neden olabilir.

İngilizce bu olan bu tamlamanın okunuşundan türer.

Tıbbi terim push ne anlama geliyor?

IV push, bir çözeltinin veya ilacın doğrudan bir damara hızlı bir şekilde enjekte edilmesi olarak tanımlanır.

IV push ile IV infüzyon arasındaki fark nedir?

IV push enjeksiyonu tek bir doz ilacı hızlı bir şekilde doğrudan kan dolaşımına verir ve çok az zaman alır. Buna karşılık, IV infüzyon yerçekimine dayandığı için daha uzun sürer, ancak dozaj hızı dakika başına damlalar izlenerek daha hassas bir şekilde kontrol edilebilir.

IV push ve IV bolus arasındaki fark nedir?

IV Bolus ile IV Push Arasındaki Karşılaştırma Nedir?

IV push acil durumlarda saniyeler içinde ilaç verirken, IV bolus daha az riskli durumlarda dakikalar sürer, ancak her ikisinin de önemli bir ortak noktası vardır. Her iki IV tedavi de kan dolaşımına daha hızlı ulaştığı için anında sonuç verir.

Nasıl serum takılır?

İlaç şırınganızı “itme ve döndürme” hareketini kullanarak IV hattınızın göbeğine bağlayın. Klempleri ayırın, ilaç şırıngasını ilaç talimatlarınızda belirtilen hıza kadar yavaşça itin. İlaç şırınganız boşaldığında, şırıngayı IV hattınızın göbeğinden çıkarın. ELLERİ YIKAYIN.

İV Tedavi Etkinliği etkileyen faktörler;

Enjeksiyon yer, verilme hızı, ilaç dozu, sıvı hacmi, birlikte verilen ilaçlar ve ilacın özelliklerine göre değişir. IV yolda farklı ilaç uygulamaları;

  • IV puşe: 1–2 dakikada sabit hızda uygulanır.
  • IV bolus: 1 dakikadan kısa sürede ilaç uygulanması. ( hipoglisemide IV %10 Dex)
  • IV yavaş puşe: Yenidoğan da tercih edilir.(15 dakikadan kısa sürede yapılır) Neonatal IV 15 dakikadan kısa sürede verilebilen ilaçlar listesine bakılarak uygulanmalıdır

HEPARİN: Yükleme (İV puşe): ÇOCUK, YETİŞKİN YENİDOĞAN DOZU

HEPARİN: Yükleme (İV puşe): ÇOCUK, YETİŞKİN YENİDOĞAN DOZU
 75 Ü/kg yüklemeden sonra 30 dakika içinde

    İdame doz : 

< 1 yaş: 28 ü/kg/saat, 

> 1 yaş: 20 ü/kg/saat

 Amaç PTT’yi 60-85 arası tutmaktır. Takip için PTT bakılır.

IV puşe yapılan ilaçlarda iki ilaç arasında serum fizyolojik verilmeli ancak verilen Serum fizyolojik miktarına dikkat edilmelidir

Facebook Yorumları