Tahmini okuma süresi: 2 dakika

"Jan Evangelista Purkyně" ile ilgili görsel sonucu

 • Çek fizyolog ve politikacı Jan Evangelista Purkyně (1869- ?) tarafından keşfedilmiştir.
 • Kalp kası içindeki kas liferidir.
 • Elektriksel uyarının karıncık içinde çok hızlı yayılmasını ve karıncığın düzenli
  olarak kasılmasını sağlar.
 • Sağlıklı bir insanın kalbinde iletim hızı en yüksek olan yapıdır.

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

1)Histoloji

Purkinje lifleri his demetlerinin (Tawara demeti) devamıdır ve subendokardiyal olarak oda duvarına ve papiller kaslara bağlanır. Terminal Purkinje lifleri parlak şeritler aracılığıyla çalışan miyokardiyumun içine uyarımı yönlendirir. Purkinje lifleri çok fazla glikojen içerir, esas olarak anaerobik glikoliz gerçekleştirir ve bu nedenle oksijen eksikliğine çalışan miyokardından daha az duyarlıdır.

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

 • Purkinje lifleri ayrıca impulsları hızlı bir şekilde iletmek için çok sayıda hızlı voltaj kapılı sodyum kanalı ve mitokondri, çevredeki kas dokusundan daha az lif barındırır.
 • Purkinje lifleri, diğer kardiyak hücrelere göre nispeten daha az lif nedeniyle ve çevresindeki kas hücrelerinden farklı bir şekilde belirginleşir.
 • Çekirdeğin etrafındaki glikojen varlığı, Purkinje liflerinin, yatay düzlem üzerinde, uzunlamasına yönde düzenlenmiş komşularından daha hafif ve daha büyük görünmesine neden olur.
 • Kardiyak vektöre paralel olarak elektriksel uyarıyı iletir.
 • Genellikle binükleer hücrelerdir.

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Fizyoloji

 • Kalp atış hızı, otonom sinir sisteminin birçok etkisiyle yönetilir. Purkinje liflerinin, SA düğümünden gelen iletiyi, illettiği müddetçe kalp atış hızının belirlenmesinde bilinen bir rolü yoktur. Sinoatriyal düğümden elektrik boşalmasından etkilenir.
 • Kardiyak siklusun karıncık kasılma kısmı sırasında, Purkinje lifleri kasılma impulsunu hem sol hem de sağ demet dalından karıncığın kalp kasına taşır. Bu, karıncıkların kas dokusunun kasılmasına ve kalpten kanı sağ karıncıktan akciğer dolaşıma veya sol karıncıktan sistemik dolaşıma itmesi için kuvvet üretmesine neden olur.
 • Purkinje lifleri ayrıca, yukarı akış iletimi veya pacemaking kabiliyeti tehlikeye girerse dakikada 15-40 vuruş hızında ateşleme yeteneğine sahiptir. Buna karşılık, normal durumdaki SA düğümü dakikada 60-100 vuruşta ateş edebilir. Kısacası, aksiyon potansiyelleri üretirler, ancak sinoatriyal düğümden daha yavaş bir oranda. Bu özellik normalde bastırılır. Böylece, diğer kalp uyaranları başarısız olduğunda son çare olarak hizmet ederler. Bir Purkinje lifi ateşlendiğinde, erken ventriküler kasılma veya PVC olarak adlandırılır veya başka durumlarda ventriküler kaçış olabilir. Dolaşım sisteminde hayati bir rol oynar.

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Facebook Yorumları