Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

İç odanın yastığı anlamındadır. (Bkz; Pulvinar) (Bkz; thalami)

Pulvinar talamusun belirgin, yastık benzeri, spesifik bir çekirdek alanıdır.

Anatomi

  • Pulvinar arka talamusun medial kısmında yer alır.
  • Dört tepeli plakanın Colliculus superior‘e kısmen bakar ve üst kolikülüsün (brachium colliculi superioris) kolu tarafından lateral genikülat gövdesinden ayrılır. Ç
  • ekirdek retiküleris talamusu ön sınırda tutar.

İşlevi

  • Pulvinar görsel algıda merkezi bir rol oynamaktadır. Bir nesneye görsel olarak dikkatle bakıldığında, posterior parietal kortekste uyarılmayı arttırır.
  • Ek olarak, Pulvinar yoluyla görsel uyaranlar görsel korteksin striatal ve ekstrastrital bölgelerini uyarır.
  • Ayrıca lateral prefrontal kortekse yakın bağlantılar vardır.
Facebook Yorumları