Tahmini okuma süresi: 2 dakika

Gerçeklik ile bağlantının kaybedildiği, zihnin anormal durumudur. Bkz; Psikoz 

Psikoz, gerçeklikle temas kaybı ile karakterize edilen bir akıl sağlığı durumudur. Psikozu olan kişiler halüsinasyonlar (gerçek olmayan şeyleri duyma, görme veya hissetme), sanrılar (gerçeğe dayanmayan yanlış inançlar), düzensiz düşünme ve konuşma ve anormal veya uygunsuz duygular veya davranışlar gibi belirtiler yaşayabilir.

En yaygın olanları şizofreni ve bipolar bozukluk olmak üzere birkaç farklı psikoz türü vardır. Şizofreni, halüsinasyonlar, sanrılar, düzensiz düşünme ve konuşma ve anormal veya uygunsuz duygu ve davranışlar dahil olmak üzere çok çeşitli semptomlarla karakterize kronik, şiddetli ve zayıflatıcı bir zihinsel bozukluktur. Manik-depresif hastalık olarak da bilinen bipolar bozukluk, ruh hali, enerji, aktivite seviyeleri ve günlük görevleri yerine getirme becerisinde olağandışı değişimlere neden olan bir beyin bozukluğudur. Bipolar bozukluğu olan kişiler mani (anormal derecede yüksek veya sinirli ruh hali, enerji ve aktivite seviyeleri) ve depresyon dönemleri yaşarlar. Manik dönemler sırasında halüsinasyonlar ve sanrılar gibi psikotik semptomlar ortaya çıkabilir.

Psikoza neden olabilecek diğer bozukluklar şunlardır:

Madde kaynaklı psikoz: esrar, kokain, amfetaminler, halüsinojenler ve alkol gibi bazı ilaçların kullanımı geçici psikotik semptomlara neden olabilir
Deliryum: genellikle altta yatan tıbbi bir durum veya madde kullanımından kaynaklanan ciddi bir bilinç ve biliş bozukluğu
Demans: Halüsinasyonlara ve sanrılara neden olabilen bilişsel işlevlerde ilerleyici bir düşüş
Şizoaffektif bozukluk: şizofreninin özelliklerini ve depresyon veya bipolar bozukluk gibi bir duygudurum bozukluğunu birleştiren bir zihinsel bozukluk
PTSD: Travma Sonrası Stres Bozukluğu, bir kişinin travmatik bir olay yaşaması veya tanık olması sonrasında gelişebilen bir durumdur; halüsinasyonlara, ayrışmaya veya sanrılı düşünmeye neden olabilir.
Psikozun nedenleri tam olarak anlaşılamamıştır, ancak genetik, biyolojik, psikolojik ve çevresel faktörlerin bir kombinasyonu olduğuna inanılmaktadır. Bazı insanlar, ailelerinde bu durumun geçmişi olması veya belirli genetik varyasyonlar nedeniyle psikoz geliştirmeye daha yatkın olabilir. Diğer risk faktörleri arasında doğum öncesi virüslere veya toksinlere maruz kalma, beyin hasarı veya enfeksiyonu ve stres veya travmaya maruz kalma yer alır.

Psikoz tedavisi tipik olarak ilaç ve terapinin bir kombinasyonunu içerir. Antipsikotik ilaçlar genellikle halüsinasyonlar ve sanrılar gibi semptomları azaltmak için kullanılır. Bu ilaçlar beyindeki belirli kimyasalların seviyelerini değiştirerek çalışır. Bilişsel-davranışçı terapi gibi terapiler de semptomları yönetmede ve psikozlu kişilerin durumlarıyla başa çıkmayı öğrenmelerine yardımcı olabilir.

Özetle psikoz, gerçeklikle temas kaybı ile karakterize bir ruh sağlığı durumudur. Şizofreni, bipolar bozukluk ve madde kaynaklı psikoz, deliryum, demans, şizoaffektif bozukluk ve TSSB gibi diğer bozukluklar gibi çeşitli bozukluklarda ortaya çıkabilir. Kesin nedenleri tam olarak anlaşılamamıştır ancak genetik, biyolojik, psikolojik ve çevresel faktörlerin bir kombinasyonu olduğuna inanılmaktadır. Tedavi, halüsinasyonlar ve deliryum gibi semptomları azaltmak için sıklıkla kullanılan antipsikotik ilaçlarla birlikte ilaç ve terapinin bir kombinasyonunu içerir.

Facebook Yorumları