Tahmini okuma süresi: 2 dakika

Psikolojik Çatışma ve Nevrotik Çatışma

Psikolojik Çatışma

Psikolojik çatışmalar, karşıt ihtiyaçları, arzuları veya inançları içeren iç mücadeleleri ifade eder. Bu çatışmalar bilinçli veya bilinçsiz olabilir ve kimlik krizi, ahlaki ikilemler ve hatta durumsal koşullar gibi çeşitli psikolojik sorunlardan kaynaklanabilir.

 • Geniş Kapsam: Çeşitli psikolojik bozuklukların yanı sıra normal, günlük durumlarda da bulunabilir.
 • Bilinçli veya Bilinçsiz: Çatışan unsurlar kişi tarafından açıkça biliniyor olabilir veya yüzeyin altında işliyor olabilir.
 • Çeşitli Şiddet: Çatışmalar küçükten (örneğin, iki kariyer yolu arasında karar vermek) şiddetliye (örneğin, travmayla ilgili iç mücadeleler) kadar değişebilir.

Nevrotik Çatışma

Nevrotik çatışmalar özellikle anksiyete bozuklukları, fobiler veya obsesif kompulsif bozukluklar gibi nevrotik semptomlara veya bozukluklara yol açacak kadar şiddetli veya kalıcı olan psikolojik çatışmalara atıfta bulunur. Bu çatışmalar genellikle bilinçdışı süreçlerden kaynaklanır ve genellikle erken gelişim aşamalarındaki çözülmemiş sorunlarla bağlantılıdır.

 • Dar Kapsam: Öncelikle nevrotik bozukluklarla ilişkilidir.
 • Bilinçdışı: Çoğunlukla bilinçdışı zihinden kaynaklanır.
 • Klinik Ciddiyet: Sebep oldukları şiddetli duygusal sıkıntı nedeniyle tipik olarak klinik müdahale gerektirir.

Farklılıklar

Kapsam: Psikolojik çatışmalar, ruh sağlığı durumu ne olursa olsun herkeste ortaya çıkabilir. Nevrotik çatışmalar nevrotik bozukluklar yaşayan kişilere özgüdür.
Kökeni: Psikolojik çatışmalar bilinçli veya bilinçsiz olabilir ve duruma dayalı olabilir; nevrotik çatışmalar ise genellikle erken gelişime dayanan daha derin, bilinçsiz sorunlardan kaynaklanır.
Klinik Anlamı: Nevrotik çatışmalar sıklıkla klinik tedavi gerektirir, ancak tüm psikolojik çatışmalar bunu gerektirmez.

Psikolojik Çatışmalar ve Kutupları

Benlik ve Nesne Kutuplarıyla Çatışmalar;

Kendisiyle İlgili Çatışmalar

Eril olanla özdeşleşme ve dişil olanla özdeşleşme

Nesneyle İlgili Çatışmalar

 • Aileye sadakat vs. millete sadakat
 • Aileye sadakat vs. acı çeken yabancılara sadakat
 • Patrona sadakat vs. meslektaşlara sadakat

Çatışma Türleri ve Karşılık Gelen Korkular

Çatışma Türüİlgili Korkular veya Tehlikeler
Otistik geri çekilme ve nesneyle füzyonNesnesizlik veya kaynaşma yoluyla kendini kaybetme
Özerk öz değer ve Bağımlı öz değerKendini aşağılama veya idealleştirilmiş nesnenin değersizleştirilmesi yoluyla öz değer kaybı
Ayrılık – bireyleşme ve Bağlanma – bağımlılıkNesne kaybı veya nesneye kapılma yoluyla kendini tehlikeye atma
Otarşi ve Teslimiyet ve BağımlılıkReddedilme, sevilmeme, ayrılma, aşağılayıcı bağımlılık
Eril olanla özdeşleşme vs. Dişil olanla özdeşleşmeDişil olanın tamamen terk edilmesi vs. eril olanın nihai olarak terk edilmesi
Sadakat çatışmalarıBir nesneden vazgeçmek veya ona ihanet etmek
Üçlü ‘Ödipal’ çatışmalarEbeveynler tarafından dışlanma; kendi bütünlüklerine ve güvenliklerine yönelik tehditler; ‘Hadım edilme korkusu’

Genişletilmiş Konsept

Sadakat çatışmaları aynı zamanda temel çatışmanın varyasyonları olarak da anlaşılabilir ve bir kutbun kendine, diğer kutbun ise nesneye yakın olması iki kutupluluk kavramına uyabilir.

Kaynak:

 1. Erikson, E. H. (1950). “Childhood and Society”. W. W. Norton & Company.
 2. Freud, S. (1926). “Inhibitions, Symptoms, and Anxiety”. Standard Edition, 20: 75-176.
 3. Jung, C. G. (1961). “Freud and Psychoanalysis”. Collected Works, Vol. 4.
 4. Horowitz, M. J. (1979). “States of Mind: Analysis of Change in Psychotherapy”. Plenum.
 5. Arbeitskreis OPD. (2006). “Operationalisierte Psychodynamische Diagnostik OPD-2: Das Manual für Diagnostik und Therapieplanung”. Schattauer.
Facebook Yorumları