Tahmini okuma süresi: < 1 dakika
 • Sinonim: P. aeruginos
 • ince, hareketli,  gram negatif bakterilerdir.(Bkz; Pseudomonas) (Bkz; aeruginosa)
 • obligat aerobtur, oksidaz pozitifdir.
 • Saf suda dahi yaşayabilir.
 • Bu mikroorganizmayı görüntülemek için kullanılan renklendiriciler;
  1. Pyocyanin
  2. Fluorescein
  3. Pyorubin
 • tatlı aromatik kokusu vardır.

Patogenez

 • konağın hastalığa yatkınlığı ve enfeksiyon lokasyonuna bağlıdır.
 • Duruma göre istilacı özelliği azdır, ama lokal veya sistematik nötrofil granulositlerin azlığına yol açabilir.
 • Endotoksin üretir. diğer enterobakterilere kıyasla daha az iltihap yapıcı ve toksiktir.
 • Hücre dışı mukus tabakası alginattandır.
 • Ekzotoksin A sentezler.

Hastalık belirtileri

 • Yanma ve ameliyat yaralarında irine yol açar.
 • idrar yolu enfeksiyonuna sebep olup, idrar yaomayı engeller.
 • Otitis externa
 • Göz bantları altında Keratitise sebep olur.
 • Endokarditis
 • septikemi
 • kistik fibroziste kronik enfeksiyona sebep olur.

Epidemiyoloji

 • Her yerde bulunur. Tuvalette, sifonda, diyaliz aletlerinde, nefesimizde v.s.
 • Tipik hastane hastalık etkenidir.

Laboratuvar Teşhisi

 • Kültür ile üretimde metal parlaklığı saçar.pa metal
 • Serolojide, ürettiği ekzotoksin A’ya karşı antikor kullanarak tespit edilir.

Tedavi ve Profilaksi

 • Antibiyotik
  1. Acylureidopenicilline
  2. Ceftazidim, Cefepime, Cefpirom
  3. Carbapeneme
  4. Aminoglykoside
  5. Fluorchinolone
  6. Polymyxine
 • El ve aletlerin hijyenine dikkat edilmelidir.
 • Yapısal ve teknik önlemler alınabilir.(örneğin sularda bakteri filtresi kullanılabilir.)
Facebook Yorumları