Tahmini okuma süresi: 3 dakika

Şakak kemiğinin mememsi çıkıntısıdır. (Bkz: Prosessus) (bkz: masto-ideus)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Anatomi

Mastoid süreç, temporal kemiğin arka kısmını oluşturur. Erkeklerde kadınlardan daha belirgindir.

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Mastoid işleminin dış yüzeyi pürüzlüdür ve aşağıdaki kaslar için bir yaklaşım görevi görür:

 • Sternokleidomastoid kas
 • Splenius kapit kası
 • Longissimus capitis kası
 • Digastrik kas

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

 • İç kısmınde çokça boşluk boşlunur.
  • Pnömatizasyon odalarına mastoid hücreler (Cellulae mastoideae) da denir.
  • Özellikleri büyük bireysel farklılıklara tabidir. Mastoid çıkıntının kraniyal kısmında kaudal kısımdan daha büyüktürler. Burada mastoid antrum (aditus ad antrum) yoluyla timpanik boşluğa bağlanırlar. Bulundukları yere göre farklılık gösterir:
  • Ölçek hücreleri (pars squamosa ossis temporalis’te)
  • Periantral hücreler (mastoid antrumun etrafında)
  • Retrosinöz hücreler (marjinal hücreler)
  • Retrofasiyal hücreler (eşik hücreleri)
  • Terminal hücreler (mastoid uç bölgesinde)
  • Citelli hücreleri (Citelli açısı alanında)
  • Pogány hücreleri (yüz kanalının üstünde)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

 • Tegmen mastoideum, orta kraniyal fossa tabanının bir parçasını oluşturur ve mastoidi kraniyal boşluktan ayırır.
 • Mastoidin lateral ekstrakraniyal yüzeyine bazen mastoid korteks denir. Ön yer işareti, Henle’nin omurgasını içeren MacEwen üçgenidir. Arka dönüm noktası yıldız işaretidir.

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

 • Mastoid çıkıntının medial ekstrakraniyal yüzeyi, digastrik kastan kaynaklanan, digastrik fossa (mastoid çentik) adı verilen derin bir oluk içerir. Bunun medialinde, oksipital arterin geçtiği oksipital oluk bulunur.
 • Mastoidin arka intrakraniyal yüzeyinde, sigmoid sulkus sigmoid sinüsü ve kısmen transvers sinüsü yerleştirir 2. Sigmoid plaka, mastoid hava hücrelerini dural venöz sinüslerden ayıran ince kemik laminasıdır. Bu alanın çevresinde, bir ven ve oksipital arter dalını 1,2 ileten sabit olmayan mastoid foramen bulunur.

Mastoid, fasiyal sinir kanalının mastoid (dikey) segmentinin yanı sıra Arnold sinirini ileten mastoid kanalikülü içerir.

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Artikülasyonlar

Temporal kemiğin mastoid kısmı aşağıdaki kemikler 1,2 ile eklemlenir:

 • Üst: parietomastoid sütür yoluyla parietal kemiğin mastoid açısı
 • Arka: oksipital kemiğin oksipitomastoid sütür yoluyla skuamöz kısmı
 • Ön: timpanomastoid sütür yoluyla temporal kemiğin timpanik kısmı

Eklenmeler

 • Yan ekler (üstten alta):
  • Occipitalis kası(occipito-frontalis 2’nin oksipital göbeği)
  • Arka kulak kası
  • Sternokleidomastoid kas
  • Splenius kapitis kası
  • Longissimus kapitis kası
 • Orta ekler:

İlişkiler ve/veya Sınırlar

 • Anteroinferior olarak, mastoid, dış işitsel kanalın arka kemik duvarına ve timpanik kaviteye (retrotimpanum) katkıda bulunur 1. Ön kenar, timpanomastoid sütür düzlemindeki temporal kemiğin timpanik kısmı tarafından kısmen tanımlanır.
 • Mastoid kısım anterosuperior olarak skuamöz temporal kemiğin inen prosesi ile ve medial olarak petröz temporal kemikler kaynaşmıştır. Mastoid kısmın bu bölgelerdeki sınırları, medialde yarım daire kanallarına ve önde dış işitsel kanala göre kesin olarak tanımlanmıştır.

Varyant anatomisi

Mastoid pnömatizasyon derecesi değişkendir ve pnömatik (tam hava hücresi gelişimi), sklerotik (katı kemik), diploik (ilik) veya karışık (hava hücreleri ve kemik iliği) olarak kategorize edilebilir.

Gelişim

Mastoid süreç doğumda yoktur 2. Bebeklik döneminden başlayıp ergenliğe kadar devam eden mastoid, temporal bölümün skuamöz ve petröz kısımlarından gelişir. Anterolateral üçte birlik kısım yassı kısma (skuamomastoid) aittir ve posteromedial üçte ikisi petroz kısma (petromastoid) aittir3,4. Bölme duvarları, 5 yaşına kadar gelişimde büyük ölçüde rezorbe olur. Bununla birlikte, füzyon marjı, yetişkinlerde, dahili olarak Koerner septumu ve harici olarak petroskuamöz fissür gibi bazı bölgelerde sıklıkla fark edilebilir kalır.

Pnömatizasyon (mastoid hava hücrelerinin oluşumu) 4 yaşına kadar insanların %80’inde görülür. Mastoid pnömatizasyon bazı durumlarda skuamoza ve petrozanın diğer alanlarına ilerleyebilir.

Klinik

Mastoid işlemi ciltte kolayca palpe edilir ve perkütan olarak. Mastoidit veya otitis media ile mastoid vurmak acı verir.

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

 • Mastoid hava hücresi opaklaşması(diferansiyel)
 • Otomastoidit
  • Akut mastoidit
   • Birleşen mastoidit
   • Tüberküloz otomastoidit
  • Kronik otomastoidit
   • Kemikçik erozyonlu kronik otomastoidit
   • Timpanosklerozlu kronik otomastoidit
 • Osteoma
 • Büllü lezyon
 • Kolesteatom
  • Otomastoidektomi
Facebook Yorumları