Tahmini okuma süresi: 5 dakika

“Çoğalma” teriminin kökleri Latince’de bulunur; burada “genç” veya “filiz taşıyıcısı” anlamına gelir ve “proleter” ve “ferre” terimlerinden türetilir.

Proliferasyonun Tanımlanması:

Özünde çoğalma, hızlı büyümeyi veya çoğalmayı ifade eder. Hücre biyolojisi bağlamında hücrelerin büyümesini ve genişlemesini kapsar. Çoğalma, çok hücreli organizmalarda, yaralanmaların iyileşme sürecinde veya iltihaplanma sırasında hızlandırılmış hücre bölünmesi gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak meydana gelebilir.

Zıt anlamlılar:
Yayılmanın karşısında azalma, durgunluk ve düşüş gibi terimler vardır.

Eş anlamlı:
Çoğalma, diğerlerinin yanı sıra artış, genişleme, birikim, birikim, çoğalma ve genişleme gibi terimlerle eşanlamlı bulur.

Kontrol Mekanizmaları:

Hücre çoğalması tesadüfen gerçekleşmez. Bu, birçok faktör tarafından sıkı bir şekilde düzenlenen bir süreçtir. Ağırlıklı olarak somatotropin gibi hormonlar ve makrofaj koloni uyarıcı faktör de dahil olmak üzere büyüme faktörleri önemli roller oynar. Bu elementler karmaşık hücre içi sinyalleşme basamakları yoluyla hücre metabolizmasını etkiler.

Histolojik Bilgiler:

Doku yapısı veya histoloji çalışmasında, yüksek hücre çoğalması sergileyen alanlar “çoğalma bölgeleri” olarak adlandırılır. Özellikle, bu tür bölgeler, birkaç paralel hücre sütununun gözlemlenebildiği kemik oluşumunda tanımlanabilir.

Örnekler ve Bağlamlar:

Genel Kullanım: Çoğalma, ister bitkilerde yeni tomurcukların filizlenmesi, ister tavşanların hızlı üremesi olsun, herhangi bir hızlı üretimi ifade edebilir.

Nükleer Bağlam: Jeopolitik açıdan bu terim, nükleer silahlarla ilgili tartışmalarda anlamlı bulmaktadır; burada “nükleer silahların yayılması”, nükleer silahların hızlı üretimi veya birikmesi anlamına gelir.

Bitki Üremesi: Bitkilerde ilgi çekici bir olay, halihazırda açmış bir çiçek üzerinde tomurcukların oluşmasıdır ve buna çoğalma denir. Kesin nedeni gizemli kalıyor ve tüm çiçekleri etkilemiyor.

Endüstriyel Uygulamalar: Biyolojideki “prolifera” terimi, karotenoidler ve fukoidanlar gibi potansiyel bir madde üreticisiyle bağlantılıdır. Bu bileşikler biyolojik aktivitelerinden dolayı ilaç ve kozmetik gibi sektörlerde sayısız uygulamaya sahiptir.

Hücresel

Hücresel Düzey: Normal hücre proliferasyonu, hücrelerin büyüyüp kaybolan hücreleri yenilemek için bölündüğü metodik bir süreçtir. Ancak hastalıklarda çoğalma anormal hale gelebilir. Örneğin kanser hücreleri anormal derecede yüksek çoğalma oranları sergiler.

Yüksek Çoğalan Hücreler: Bazı hücreler doğası gereği yüksek çoğalma oranlarına sahiptir. Bu liste çeşitli organlardaki epitel hücrelerini, deri fibroblastlarını ve kan damarlarını kaplayan endotel hücrelerini kapsar.

Bir terim olarak nükleer silahların yayılması, biyolojik süreçlerden jeopolitik bağlamlara kadar geniş bir anlam yelpazesini kapsamaktadır. Bunun özü; yaşam, endüstri ve küresel politika için hayati önem taşıyan bir olgu olan hızlı büyüme ve çoğalmada yatmaktadır.

Biyoloji alanında hücre çoğalması, organizmaların büyümesinde ve gelişmesinde vazgeçilmez bir rol oynar. Bakteriler gibi tek hücreli varlıklardan, insanlar gibi çok hücreli varlıklara kadar bu fenomen, hayatta kalma ve işlevsellik açısından hayati öneme sahiptir. Peki bu çoğalmayı tetikleyen şey nedir ve tam olarak nasıl ortaya çıkıyor?

Hücre Çoğalması Neden Oluşur?

Hücre çoğalması, düzenli “G1-S-M-G2” hücre döngüleriyle birleşen hücre büyümesinin karmaşık bir dansıdır. Sonuç olarak çok sayıda diploid hücre nesli üretilir. Bakteriler gibi tek hücreli organizmalar için bu çoğalma, özellikle belirli büyüme ortamları ile kontrollü laboratuvar ortamlarında gözlendiğinde, besin varlığına oldukça duyarlıdır.

Proliferasyon Arkasındaki Mekanizma:

Özünde hücre çoğalması, tek bir hücrenin büyüyüp bölünerek iki özdeş yavru hücreyi doğurması olayıdır. Bu bölünme, hücresel büyüme süreçleri hücre döngüsüyle birleştiğinde ortaya çıkar ve çok sayıda diploid yavru hücrenin oluşmasıyla sonuçlanır. Bu çoğalmanın ardındaki sihir, süreç üzerinde kontrol uygulayan iç gen düzenleyici ağlar ile dış büyüme faktörlerinin bir karışımında yatmaktadır.

Hücre Proliferasyonunun Düzenlenmesi:

Hücre çoğalmasının güzelliği, bunun gelişigüzel bir olay olmamasıdır. Aksine, hücreleri hücre döngüsüne girmeye teşvik eden sinyaller gönderen büyüme faktörleri tarafından yönetilir. Hücrenin karmaşık mekanizması içinde yer alan nükleer materyal, büyüme faktörü sinyali ile hücre döngüsünün ilerlemesi arasındaki boşluğu doldurarak kapı bekçisi görevi görür.

Çoğalma Uyarıcıları:

Şimdi asıl soru ortada: Hücre çoğalmasını ne tetikliyor?

Bu sürecin merkezinde, hücre çoğalmasını tetikleme, yara iyileşmesini teşvik etme ve bazen hücresel farklılaşmayı yönlendirme gücüne sahip, doğal olarak oluşan bir varlık olan büyüme faktörü vardır. Salgılanan proteinlerden steroid hormonlara kadar büyüme faktörleri çeşitli hücresel yolları belirler.

Hücre Proliferasyonunun Önemi:

Hücre çoğalmasının önemi yeterince vurgulanamaz. Kalkınmanın temel taşıdır. Organların ve vücutların çok hücreli organizmalarda şekillenmesi için, embriyogenez sırasında birbirini izleyen hücre çoğalması turları çok önemlidir. Ancak bu çoğalmanın sistematik olması gerekiyor. Düzenlenmemiş büyüme, kaotik hücre kitlelerine yol açarak organizmanın normal fonksiyonunu bozabilir.

Silahların Yayılması Ters Gittiğinde:

Her çoğalma faydalı değildir. Anormal hücre çoğalmasına “tümör” adı verilir. Bu büyümeler iyi huylu veya kötü huylu olabilir. İyi huylu tümörler, yaygın cilt siğilleri gibi, komşu dokuları istila etmeden veya uzak bölgelere yayılmadan lokalize kalırken, kötü huylu olanlar ciddi tehditler oluşturur ve genellikle kanser olarak tanıdığımız tümörlerdir.

Özetle hücre çoğalması, organizmalar arasında büyüme ve gelişme için hayati önem taşıyan, titizlikle düzenlenmiş bir süreçtir. İster embriyogenezi hızlandırıyor, ister yaraları iyileştiriyor olsun, kontrollü ve düzenlenmiş doğası biyolojik alanda uyumu sağlar. Ancak tüm süreçlerde olduğu gibi kontrolsüz çoğalmanın da bozukluklara yol açabilmesi, bu olguyu anlamanın ve üzerinde çalışmanın önemini vurguluyor.

Tarih

Hücre çoğalmasının tarihi, Dünya’daki yaşamın kökenlerine kadar izlenebilmektedir. İlk hücreler, iki yavru hücreye bölünerek çoğalan basit, tek hücreli organizmalardı. Bu hücre bölünmesi süreci, organizmaların büyümesine ve hasarlı dokuları onarmasına izin verdiği için tüm yaşam için gereklidir.

Zamanla hücreler daha karmaşık ve uzmanlaşmış hale gelecek şekilde gelişti. Bu, birçok farklı hücre türünden oluşan çok hücreli organizmaların gelişmesine yol açtı. Çok hücreli organizmalar, doğru hücrelerin doğru zamanda doğru sayıda üretilmesini sağlamak için sıkı bir şekilde düzenlenmiş bir hücre çoğalma sistemine ihtiyaç duyar.

Hücre çoğalma döngüsü dört aşamaya ayrılır:

 • G1 aşaması: Bu aşamada hücre büyür ve DNA replikasyonuna hazırlanır.
 • S aşaması: Bu aşamada hücrenin DNA’sı kopyalanır.
 • G2 aşaması: Bu aşamada hücre büyümeye devam eder ve mitoza hazırlanır.
 • Mitoz: Bu aşamada hücre iki yavru hücreye bölünür.

Hücre çoğalma döngüsü, büyüme faktörleri, hormonlar ve hücre-hücre etkileşimleri dahil olmak üzere bir dizi farklı faktör tarafından düzenlenir. Bir hücre uygun sinyalleri aldığında hücre çoğalma döngüsüne girecektir.

Hücrelerin çoğalması, çok hücreli organizmaların gelişimi ve büyümesi için gereklidir. Hasar görmüş dokuların onarımı için de önemlidir. Ancak kontrolsüz hücre çoğalması kansere yol açabilir.

Hücre çoğalması alanındaki bazı önemli keşiflerin kısa bir tarihçesi:

 • 1839: Matthias Jakob Schleiden ve Theodor Schwann, tüm canlıların hücrelerden oluştuğunu ve tüm yeni hücrelerin mevcut hücrelerden geldiğini belirten hücre teorisini önerdiler.
 • 1873: Walther Flemming, hücrelerin bölündüğü süreç olan mitozu keşfetti.
 • 1940’lar ve 1950’ler: Bilim adamları hücre çoğalmasını incelemek için radyoaktif izleyiciler ve elektron mikroskobu gibi yeni araçlar ve teknikler geliştirdiler.
 • 1960’lar ve 1970’ler: Bilim adamları, büyüme faktörlerinin ve hormonların hücre çoğalmasını düzenlemedeki rolünü keşfettiler.
 • 1980’ler ve 1990’lar: Bilim insanları hücre çoğalmasında rol oynayan bir dizi gen tespit etti.
 • 2000’ler ve sonrası: Bilim insanları hücre çoğalmasını düzenleyen karmaşık mekanizmaları araştırmaya devam ediyor.

Hücre proliferasyonu üzerine yapılan araştırmalar, kanser ve diğer hastalıklara yönelik yeni tedavilerin geliştirilmesine yol açmıştır. Örneğin hedefe yönelik kanser tedavileri, hücre proliferasyonunda rol oynayan spesifik molekülleri bloke edecek şekilde tasarlanmıştır.

Hücre çoğalmasının incelenmesi devam eden bir araştırma alanıdır. Bilim insanları, hücre bölünmesini düzenleyen karmaşık mekanizmaları ve bu mekanizmaların hastalıklara yönelik yeni tedaviler geliştirmek için nasıl yönlendirilebileceğini öğrenmeye devam ediyor.

Kaynak:

 1. Alberts B, Johnson A, Lewis J, et al. Molecular Biology of the Cell. 4th edition. New York: Garland Science; 2002. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK21054/
 2. Singh SP, Holdway JE, Poss KD. Regeneration of amputated zebrafish fin rays from de novo osteoblasts. Dev Cell. 2012;22(4):879-886.
 3. Morgan DO. The Cell Cycle: Principles of Control. London: New Science Press; 2007.
 4. Hanahan D, Weinberg RA. Hallmarks of cancer: the next generation. Cell. 2011 Mar 4;144(5):646-74.
Facebook Yorumları