Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Yunancada (bkz: pro) (bkz:gnose) —> προγνωσις (prógnosis) – Ön bilgi, öngörü

Tıpta prognoz, bir hastalığın olası seyrinin tahminidir.

Bir hastalığın muhtemel sonucu veya seyri; iyileşme veya tekrarlama şansı.

Tıbbi prognoz örneği nedir?

Örneğin, kanser örneğinde, histolojik inceleme sırasındaki tümör derecesi prognostik bir faktör olarak kabul edilir çünkü sıklıkla ölüme veya hastalığın nüksetmesine kadar geçen süre ile ilişkilidir.

Prognozun amacı nedir?

Bir prognoz çalışmasının amacı, hangi kişinin ilgilenilen bir sonuca sahip olacağını (örneğin, kafa travması sonrası mortalite veya olumlu fonksiyonel sonuç) ve hangi kişinin olmayacağını tahmin etmektir.

Prognoz türleri nelerdir?

Bir prognoz mükemmel, iyi, orta, kötü veya hatta umutsuz olarak tanımlanabilir. Bir hastalık veya durum için prognoz büyük ölçüde hastada mevcut olan risk faktörlerine ve göstergelere bağlıdır.

Prognoz örneği nedir?

Prognoz, hastalığın seyri ve bir kişinin nasıl iyileşebileceğine dair eğitimli tahminlerdir. Örneğin, bir kanser prognozu, kanser türü ve evresi gibi birden fazla faktöre bağlıdır.

Facebook Yorumları